Следдипломна квалификация

By , януари 23, 2006 3:38 pm

Химическият факултет предлага обучение на завършили бакалаври и магистри за получаване на следните допълнителни квалификации:

За информация и подаване на документи:

Деканата на Химическия факултет
ул. „Цар Асен“ 24
гр. Пловдив
тел.: 032/261 402
факс: 032/261 403
e-mail: chemistry @ uni-plovdiv.net

Comments are closed

Panorama Theme by Themocracy