Следдипломна квалификация

By , януари 23, 2006 3:38 pm

Химическият факултет провежда обучение на завършили бакалаври и магистри за получаване на следните допълнителни квалификации:

За информация и подаване на документи:

Деканата на Химическия факултет
ул. “Цар Асен” 24
гр. Пловдив
тел.: 032/261 402
факс: 032/261 403
e-mail: chemistry @ uni-plovdiv.net

За информация и подаване на документи:

Департамента за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти
бул. “България” № 236, ет.1, стая 125
(Нова сграда на ПУ “П. Хилендарски”)
тел.: 032 / 261 791
e-mail: dkprps @ gmail.com

Comments are closed

Panorama Theme by Themocracy