Дистанционно обучение

Уважаеми колеги,

със заповед на Министъра на здравеопазването РД-01-626/27.11.2020 г., заповед на Ректора Р33-4051/18.08.2020 г. и заповеди на Декана на Химическия факултет Д-10/28.10.2020 г. и Д-11/11.11.2020 г. се преминава към обучение в електронна среда за периода 29.10.2020 г. – 27.11.2020 г.

На тази страница може да намерите информация за неприсъствени дистанционни форми на обучение.


Дисциплина: Органична химия I част
Лектор: доц. д-р Стела Статкова-Абегхе
https://classroom.google.com/c/MTU2MDkzMjg2NjYy
Class code: k2fyfsn
За специалности: Медицинска химия II курс, Биология и химия II курс, Обучение по природни науки в ПГна УО II курс


Дисциплина: Хроматографски анализ
Лектор: доц. д-р Солея Даньо
https://meet.jit.si/IzpitChromMeth
За специалност: Анализ и контрол IV курс


Дисциплина: Биоорганична химия
Лектор: гл. ас. д-р Димитър божилов
https://meet.jit.si/BOOXLAB
За специалности: Химия III курс, Медицинска химия III курс, Анализ и контрол III курс, Компютърна химия III курс, Химия с маркетинг III курс


Дисциплина: Физикохимия I част
Лектор: доц. д-р Мария Стоянова
https://meet.google.com/bgs-agjf-aqw
За специалност: Анализ и контрол III курс, Химия III курс, Химия с маркетинг III курс, Компютърна химия III курс

Семинари по Физикохимия I част за специалност Химия III курс
https://meet.jit.si/Fizikohimia1-Seminari-Himia-2020

Семинари по Физикохимия I част за специалност Анализ и контрол III курс
https://meet.jit.si/Fizikohimia1-Seminari-AK-2020


Дисциплина: Химическа информатика
Лектор: гл. ас. д-р Веселина Паскалева
https://www.gotomeet.me/vhpaskaleva/chemoinformatics
Парола: cheminfo
За специалност: Анализ и контрол II курс, Медицинска химия IV курс


Дисциплина: Приобщаващо образование
Лектор: проф. Дора Левтерова
meet.google.com/oad-awyy-kfj
код на класната стая: oj3wr6v
13 и 20 ноември от 9:00 часа
За специалност: Химия и английски език I курс


Дисциплина: Практически английски език
Лектор: ас. Христиана Кръстева
https://classroom.google.com/c/MTU3MzA3MTg3MDc4?cjc=pigbczo
За специалност: Химия и английски език I курс


Дисциплина: Практически английски език
Лектор: ас. Христиана Кръстева
https://classroom.google.com/c/MjAwMTM1NDc1MTcw?cjc=b4mhwzv
За специалност: Химия и английски език II и III курс


Дисциплина: Английски език
Лектор: ас. Христиана Кръстева
https://classroom.google.com/c/MTU3ODk5NDcyOTkw?cjc=z4ud7ff
За специалност: Медицинска химия I курс


Дисциплина: Английски език
Лектор: ас. Христиана Кръстева
https://classroom.google.com/c/MTU3OTAyOTQyNzc5?cjc=ttdemeo
За специалност: Химия I курс, Химия с маркетинг I курс, Химичен анализ и контрол на качеството I курс


Дисциплина: Факултативна дисциплина – Английски език
Лектор: ас. Йоана Иванова
meet.google.com/dde-axfp-whv
четвъртък от 15:00 часа
За специалност: Химия III курс, Химия с маркетинг III и IV курс, Анализ и контрол III курс


Дисциплина: Факултативна дисциплина – Английски език
Лектор: ас. Йоана Иванова
meet.google.com/naw-gntz-tho
петък от 13:30 часа
За специалност: Медицинска химия IV курс


Дисциплина: Факултативна дисциплина – Английски език
Лектор: ас. Йоана Иванова
meet.google.com/ntc-oziy-frk
петък от 15:00 часа
За специалност: Медицинска химия III курс


Дисциплина: Факултативна дисциплина – Английски език
Лектор: ас. Йоана Иванова
meet.google.com/osc-jqzs-qgj
петък от 16:0 часа
За специалност: Медицинска химия III курс


Дисциплина: Факултативна дисциплина – Руски език
Лектор: хон. пр. Ивелина Чепилска
https://classroom.google.com/c/MTgwNjUxMDY4OTkz?cjc=nxlxfcw
петък от 16:0 часа
За специалност: Компютърна химия III курс, Медицинска химия III курс