Научна конференция

By , септември 17, 2013 12:38 pm

Уважаеми колеги,

Химическият факултет при ПУ „Паисий Хилендарски” организира 10-та научна конференция по химия  с международно участие, която ще се проведе от 9 до 11 октомври 2016 г. в гр. Пловдив.

Конференцията е посветена на:

Paisii

55 години обучение по химия в Пловдивския университет

Mark-Faculty of Chemistry_Colour-RGB

25 години Химически факултет

Повече информация може да намерите на официалната страница на конференцията:

http://10cc.uni-plovdiv.net/

 

  • Архив

9-та научна конференция, 2011 год.
8-ма научна конференция, 2010 год.

7-ма научна конференция, 2008 год.

6-та научна конференция, 2007 год.

  • Студентска конференция за студенти и докторанти „Предизвикателства в химията“

http://scc.uni-plovdiv.net/

Comments are closed

Panorama Theme by Themocracy