Работа за химици в Областна дирекция на МВР – Варна

Областна дирекция на МВР – Варна обявява четири позиции за химици, подходящи за дипломираните в Химическия факултет бакалаври и магистри. От кандидатите се очаква да покажат добра подготовка в областта на инструменталните методи за анализ и хроматографията.

Документите за участие в конкурса се подават в сектор „Човешки ресурси“ при Областна дирекция на МВР – Варна, адрес: гр. Варна, ул. „Цар Калоян“ № 2, телефони за допълнителна информация и справки – 052/652209, 052/652223 и 052/652216

Подробности за конкурса

Заповед

Стажант за Енергийна агенция Пловдив

Уважаеми студенти,
Акредитирана Лаборатория за изпитване на твърди биогорива и компост към Енергийна агенция Пловдив търси стажант за летния период.
Изсквания към кандидатите: базови познания по Аналитична химия, Инструментални методи и пробоподготовка.
За повече информация:
Ани Иванчева
Телефон: 0893368690

Фирма „Солвекс – козметични продукти“ ООД, гр. Кричим търси химик

СОЛВЕКС – КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ ООД, гр. КРИЧИМ

Търси да назначи ХИМИК – специалист в Лаборатория за развойна дейност за производство на козметични продукти

ИЗИСКВАНИЯ:

 • подходящо висше образование в областта на химията и технологиите;
 • образователна степен – Химик, Инженер-технолог;
 • предимство – специалност: Химия, и/или в областта на технология на козметичното производство;
 • много добра компютърна грамотност – Microsoft office, Internet и работа със специализиран софтуер;
 • АНГЛИЙСКИ ЕЗИК на работно ниво;
 • личностни качества – оперативност, комуникативност, умения за създаване на добра работна атмосфера и работа в екип, мотивираност, отговорност, лоялност.

ОСНОВНИ ОТГОВОРНОСТИ:

 • Провежда лабораторни, полупромишлени и промишлени изпитания по задание от отдел „Продуктово развитие“ с цел създаване на нови продукти и подобряване на съществуващите;
 • Систематизира резултатите от лабораторните проби, съобразно резултатите, заложени в технологичната документация;
 • съблюдава правилата за работа с опасни химични вещества и смеси в иновационната лаборатория;
 • носи отговорност за извършените анализи и направените заключения;
 • носи отговорност за правилното използване на различните аналитични методи и уреди, съоръжения и прибори в лабораторията, за работата с технологичната документация.

УСЛОВИЯ НА РАБОТА И СОЦИАЛНИ ПРИДОБИВКИ:

 • Работно време: 08:30-17:00, понеделник-петък;
 • Ваучери за храна – 200 лв. месечно;
 • Месторабота – гр. Кричим
 • Осигурен фирмен транспорт от гр. Пловдив до гр. Кричим.

Ако за Вас тази обява представлява интерес, моля изпратете актуално CV на е-майл – cert@solvexcp.com; hr@solvexcp.com или чрез www.jobs.bg

Телефон за контакт – 032 605 455; 032 605 436