Работа за химик

Производствена компания в Пловдив търси да назначи

Старши химик / Инженер по химически технологии

Повече информация за позицията може да видите тук.

За допълнителна информация:

Г-жа В. Барганова
тел.: +359 32 550 071
GSM +359 882 008 650
e-mail: vayde.barganova @ easyconsult.eu

Работа за химик, доставки на суровини

Булминт персонал е компания, специализирана в сферата на човешките ресурси и услугите по подбор и администриране на персонал.
Булминт персонал е част от холдинга на Булминт уан, един от най-бързо развиващите се доставчици на продукти за монетосеченето и лидер в производството на инвестиционни продукти и колекционерски изделия.

За наш партньор, производствена компания, в момента търсим:

Химик, доставки на суровини

Основни отговорности:

 • Разработва и прилага ефективни методи и стратегии за доставка на необходимите суровини;
 • Участва в организиране и провеждане на политиката на компанията в областта на доставките на суровини;
 • Организира цялостния процес на закупуване и доставка на суровини;
 • Контактува с настоящите доставчици и следи за спазването на договорените условия;
 • Проучва пазара и търси нови доставчици, с цел постигане на по-добри условия;
 • Участва  в договарянето на условия при годишните преговори с доставчици, както и при изготвяне на договори и анекси;
 • Планира и отчита финансови средства;
 • Отговаря за дейностите, свързани с рекламации при отчетено несъответствие;
 • Изготвя справки, свързани с процеса на заявяване, съдържащи, но неограничаващи се до суровини, цени и доставчици.

Компанията предлага:

 • Работа в утвърдена и стабилна компания;
 • Трудов договор и пълни осигуровки;
 • Отлично възнаграждение;
 • Осигурен транспорт до работното място;
 • Коректно отношение и спазване на договорените условия;
 • Обучения, свързани с повишаване на професионалната квалификация.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Висше химическо образование;
 • Опит в договарянето и закупуването на суровини;
 • Отлично владеене на английски език (писмено и говоримо);
 • Развити комуникативни умения и възможност за водене на преговори;
 • Много добра компютърна грамотност, опит с ERP система ще се счита за предимство;
 • Активен шофьор, с готовност за пътувания при необходимост;

Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Ще се свържем само с одобрените кандидати. Гарантираме пълна конфиденциалност на Вашата кандидатура. Предоставените данни са лични по смисъла на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

За повече информация: г-жа Десислава Тумбалева, тел. 0888 017 780

Фирма CPAchem търси химик-хроматографист


Химик – хроматографист

„СИ ПИ ЕЙ КЕМ“ ООД е българска фирма с френско участие. Произвежда разтвори за калибриране на ICP, AAS, HPIC, GC, HPLC, UV-VIS, титранти и буфери, разтвори съгл. Европейската Фармакопея и по поръчка на клиента. Една от водещите фирми в Европа и света за производство на такива разтвори и единствената специализирана в изработване на разтвори по поръчка на клиента.
Притежава сертификат за качество съгл. ISO 9001 и е сертифицирана съгласно ISO 17025 и ISO17034, като производител на Сертифицирани Референтни Материали.
Фирмата се помещава в новопостроена сграда, предлагаща отлични условия за труд и почивка в началото на с. Богомилово (на изхода от Стара Загора).

Работното място е свързано с контрол на разтвори чрез GC/GC-MS, HPLC/ HPLC-MS, както и оказване на съдействие в звено Развитие и Внедряване.

Изисквания:

 • Висше химическо образование
 • Английски език
 • Добра компютърна грамотност

Изисква мотивиран, амбициозен и отговорен човек, свикнал на работа в динамични условия.
Работа в екип.
Познания и опит в хроматографията са предимство.

Ние предлагаме:

 • Предизвикателна и интересна работа, даваща възможност за професионално развитие;
 • Конкурентно трудово възнаграждение и премии според личните резултати;
 • Допълнителни социални придобивки;
 • Съвременна работна среда, оборудване и съоръжения на световно ниво;
 • Планирано обучение;
 • На живеещите извън Стара Загора се заплаща квартира.

За информация:

CPA chem ltd.
Department Organica
tel. +359 42 607716
cell +359 885 551081
www.CPAchem.com

Булминт уан ЕООД търсят асистент химик

Булминт персонал е част от холдинга на Булминт уан, един от най-бързо развиващите се доставчици на продукти за монетосеченето и лидер в производството на инвестиционни продукти и колекционерски изделия.

За своя екип, в момента търсим:

Асистент химик

Основни отговорности:

 • Участва в разработването и организирането при изпълнение на химичните процеси;
 • Съдейства на главния химик при измервания, изпитания и всички видове изследвания на металите ;
 • Помага при анализиране и систематизиране на получените резултати;
 • Участва при разработването и внедряването на стандартите и техническите условия за използваните в производството материали и суровини.
 • Следи за правилното използване и изправността на лабораторната апаратура.

Компанията предлага:

 • Отлично възнаграждение;
 • Работа с екип от професионалисти;
 • Възможност за кариерно развитие в една от най-бързо растящите компании в сектора;
 • Въвеждащо обучение;
 • Работа в стабилна организация;
 • Коректност и спазване на договорните условия.

Изисквания за заемане на длъжността:

 • Завършено висше образование специалност химия;
 • Сръчност и прецизност при изпълнение на задълженията;
 • Лична мотивация за работа и постигане на резултати;
 • Желание за развитие в екип.

Първоначалният подбор ще се извърши по документи. Ще се свържем само с одобрените кандидати. Гарантираме пълна конфиденциалност на Вашата кандидатура. Предоставените данни са лични по смисъла на ЗЗЛД и подлежат на специален режим на защита.

Булминт персонал притежава лиценз от Агенция по заетостта № 2889/04.10.2019

За повече информация: г-жа Десислава Тумбалева, тел. 0888 017 780