Допълнителен прием за ОКС „бакалавър“ в Химическия факултет

Химическият факултет на Пловдивския университет Паисий Хилендарски
обявява допълнителен прием за ограничен брой незаети места, в специалностите:

  • Химия (редовно и задочно обучение)
  • Медицинска химия
  • Химичен анализ и контрол на качеството
  • Химия с маркетинг
  • Химия и английски език

Документи се подават в Университетския информационен център, Ректорат, ул. Цар Асен № 24 до 30.08.2022 г.

Записването ще продължи до запълване на свободните места.

За повече информация телефон 032 261402 или 0899118050.