Състезание по химия за ученици

Химическият факултет
организира
състезание тест по химия за ученици от гимназиален етап на обучение (11, 12 клас)

Състезанието ще се проведе на 10 април 2021 г. (събота) от 13:00 часа в дистанционна форма.
За участие в състезанието е необходима регистрация на адрес:
chemistry@uni-plovdiv.net
или телефон 032/ 261 402

Резултати от състезанието по химия.

За дипломираните студенти

На вниманието на дипломираните студенти!

Уважаеми абсолвенти,

Всички завършили обучението си в Химическия факултет през 2020 година (ОКС „бакалавър“ или „магистър“) трябва да се явят в учебен отдел за подпис върху дипломата, като носят снимка с размери 3,5 х 4,5 см (матирана) и бележка от библиотеката, че не дължат книги.

Във връзка с настъпилата извънредна ситуация и невъзможността за организиране на масови мероприятия официалното тържество за връчване на дипломите ще бъде обявено допълнително.

Общо събрание на факултета

Уважаеми колеги,

съгласно заповед Д-05 / 17. 03. 2021 год. на 30 март 2021 г. от 9:30 часа ще се проведе Общо събрание на факултета в хибридна форма на територията на Химическия факултет чрез конферентна връзка, което ще протече при следния дневен ред:

  1. Избор на представители от квотата на нехабилитираните преподаватели за Общото събрание на ПУ „Паисий Хилендарски“;
  2. Актуализиране на състава на Факултетния съвет;
  3. Разни.

Регистрацията на членовете на ОС започва в 900 часа.

METER.AC: Началото | 001

Химическият факултет организира семинар METER.AC: Началото | 001 на 24.03.2021 г. от 18:00 ч. По време на събитието ще бъде представена отворената мрежа за наблюдение на околната среда METER.AC, която се развива с активната подкрепа на нашият факултет. Заповядайте да бъдем заедно на това първо по рода си представяне!