Случай на COVID-19

Уважаеми колеги,

във връзка с потвърден на 17. 10. 2020 г. случай на заразен със SARS-CoV-2 студент в Химическия факултет, специалност Медицинска химия, II курс Ви информираме следното:

  • колегата е в стабилно състояние, под карантина;
  • учебните занятия ще се провеждат съгласно следната заповед.

В съответствие със заповед РД-01-604/13.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването, т. 13 – „Всички близки контактни на потвърден случай на COVID-19, съгласно Приложение No 4 се поставят под карантина в дома или на друго място, на което лицето е посочило, че ще пребивава“. Съгласно Приложение No 4 т. 5 на същата заповед, близък контактен се определя, като „престой в затворено помещение (напр. класна стая, болнична стая, стая за срещи и др.) с пациент с COVID-19 за ≥ 15 мин. и на разстояние минимум 2 метра“.

Откриване на учебната година!

Откриването на учебната година за редовните студенти от първи курс на Химическия факултет
и връчването на студентските книжки

ще се проведе на 28. 09. 2020 год. (понеделник) в 12 аудитория (Химическата сграда), както следва:
– от 9:00 часа  – специалност “Химия”, “Химичен анализ и контрол на качеството”,
“Химия с маркетинг” и “Химия и английски език”,
– от 10:00 часа – специалност “Медицинска химия”

Учебните занятия ще продължат по график.