Информация “Учебен отдел”


ВАЖНО за подаване на документи за общежитие!

Заявления-декларации за кандидатстване за общежитие ще бъдат заверявани след приключване на практическите занятия и оформяне на изпитните протоколи за предходния семестър.

Проверка на въведените оценки може да бъде направена на следния линк:

https://e-portal.uni-plovdiv.bg/account/login/