Информация „Учебен отдел“

By , септември 2, 2016 11:18 am

Уважаеми колеги,

от септември 2017 година студентите на Химическия факултет ще се обслужват от инспектор Невена Тиролска в стая 225, тел. 032 / 261 – 319.


Държавни изпити и защити на дипломни работа – дати 2018 г.


СЪОБЩЕНИЕ за студентите – редовно обучение

  • Вторият семестър за студентите от редовна форма на обучение започва на 19.02.2018 г.
  • Семестриалната такса за обучение се заплаща до 7 дни след началото на учебния семестър, т.е. до 26.02.2018 г. Разсрочване на плащането се разрешава след одобрено от Декана писмено заявление, представено при инспектора в указания 7-дневен срок.
  • График на изпитните сесии

Редовна изпитна сесия 3.06.2018 г – 03.07.2018 г.

Поправителна сесия 01.09.2018 г – 15.09.2018 г.

Ликвидационна сесия 20.09.2018 г – 25.09.2018 г.


 

Comments are closed

Panorama Theme by Themocracy