Информация „Учебен отдел“

ВАЖНО

От декември 2020 г. студентите от Химически факултет ще бъдат обслуждани от инспектор Яна Петрова.
Тел. 032/ 261 319
E-mail: petrova @ uni-plovdiv.bg


Проверка на въведените оценки може да бъде направена на следния линк:

https://e-portal.uni-plovdiv.bg/account/login/