Информация „Учебен отдел“

By , септември 2, 2016 11:18 am

Уважаеми колеги,

от септември 2017 година студентите на Химическия факултет ще се обслужват от инспектор Невена Тиролска в стая 225, тел. 032 / 261 – 319.


Държавни изпити и защити на дипломни работа – дати 2018 г.


СЪОБЩЕНИЕ за студентите – редовно обучение

  • Първият семестър за студентите от редовна форма на обучение започва на 01.10.2018 г.
  • Семестриалната такса за обучение се заплаща до 7 дни след началото на учебния семестър, т.е. до 8.10.2018 г. Разсрочване на плащането се разрешава след одобрено от Декана писмено заявление, представено при инспектора в указания 7-дневен срок.
  • Записването в по-горен курс става след положени успешно поне 50% от изпитите от предходната година или с невзети изпити от предходни години, които общо съставляват не повече от 20% от общия брой изпити по учебен план (към съответния семестър).

Редовна изпитна сесия 20.01.2019 г – 17.02.2019 г.


 

Comments are closed

Panorama Theme by Themocracy