Информация „Учебен отдел“

By , септември 2, 2016 11:18 am

На 17 и 18 април учебен отдел няма да работи!!!


Уважаеми колеги,

от септември 2017 година студентите на Химическия факултет ще се обслужват от инспектор Невена Тиролска в стая 225, тел. 032 / 261 – 319.


СЪОБЩЕНИЕ за студентите – редовно обучение

Срокът за плащане на втората семестриална такса  е до 23 ФЕВРУАРИ 2019 г.


СЪОБЩЕНИЕ  за дипломираните студенти

Всички студенти на Химическия факулет, дипломирани през месеците юни, юли и септември 2018 г., трябва да се явят лично за подпис върху дипломата си в периода  от 10-ти до  19-ти  декември 2018 г.  в стая 225 на Ректората  инспектор Невена Тиролска  от  10.00 до 12.00 часа и от  13.30 до 15.00 часа, без събота и неделя.

Задължително е представяне на бележка от библиотеката на университета за липса на заети от студента книги, както и една актуална снимка с размер 3,5 на 4,5 см, която да бъде матирана.

Студентите, дипломирани и в курсовете за допълнителна квалификация „Учител хо химия“ и „Високоефективна течна хроматография“,  следва да представят втора актуална снимка с размер 3,5 на 4,5 см, матирана.

Comments are closed

Panorama Theme by Themocracy