Информация “Учебен отдел”

By , September 2, 2016 11:18 am

Инспeктор Кочовска от “Учебен отдел” ще е в отпуска от 19 септември до 25 септември 2016 год.


Заявления за явяване на държавен изпит и защити на дипломни работи за сесията през месец септември ще се приемат до 16 септември 2016 год.


 

Comments are closed

Panorama Theme by Themocracy