Информация “Учебен отдел”

By , септември 2, 2016 11:18 am

Уважаеми колеги,

от септември 2017 година студентите на Химическия факултет се обслужват от инспектор Невена Тиролска в стая 225, тел. 032 / 261 – 319.


 

Comments are closed

Panorama Theme by Themocracy