Информация “Учебен отдел”

By , September 2, 2016 11:18 am

Уважаеми колеги,

от септември 2017 година студентите на Химическия факултет ще се обслужват от инспектор Невена Тиролска в стая 225, тел. 032 / 261 – 319.


СЪОБЩЕНИЕ за студентите – редовно обучение

  • Срокът за заплащане на семестриалната такса и записване в по-горен курс е до 10 октомври 2017.
  • Студентите с повече от два невзети изпита е необходимо  да подадат заявление до Декана за записване в по-горен курс с условни изпити до 4 октомври 2017 г.

 

Comments are closed

Panorama Theme by Themocracy