Информация „Учебен отдел“

ВАЖНО

От декември 2020 г. студентите от Химически факултет ще бъдат обслужвани от инспектор Яна Петрова.
Тел. 032/ 261 319
E-mail: petrova @ uni-plovdiv.bg


Бланки на документи:

  1. Заявление до Декан
  2. Уверение

Банкова сметка на Пловдивски университет:

Уникредит Булбанк
Клон Батенберг
гр. Пловдив
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Сметка BG33 UNCR 7527 3154 6320 00
UNCRBGSF


Проверка на въведените оценки може да бъде направена на следния линк:

https://e-portal.uni-plovdiv.bg/account/login/