Откриване на учебната година!

Откриването на учебната година за редовните студенти от първи курс на Химическия факултет
и връчването на студентските книжки

ще се проведе на 28. 09. 2020 год. (понеделник) в 12 аудитория (Химическата сграда), както следва:
– от 9:00 часа  – специалност “Химия”, “Химичен анализ и контрол на качеството”,
“Химия с маркетинг” и “Химия и английски език”,
– от 10:00 часа – специалност “Медицинска химия”

Учебните занятия ще продължат по график.

Стипендии на Фондация Еврика

За осемнадесета поредна година Фондация “Еврика” ще определи след провеждане на конкурс студентите, които ще получат именни стипендии в размер на 2300 лв. годишно в 11 области:

 1. Компютърни науки на името на Джон Атанасов;
 2. Математика на името на акад. Никола Обрешков;
 3. Изчислителна математика и математическо моделиране на името на акад. Благовест Сендов – присъжда се за първа година;
 4. Физика на името на акад. Георги Наджаков;
 5. Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;
 6. Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;
 7. Аграрни науки на името на акад. Дончо Костов;
 8. Инженерни науки в областта на електрониката, автоматизацията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев;
 9. Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски;
 10. Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;
 11. Икономика на името на акад. Евгени Матеев.

Повече информация за правилата за участие в конкурса, срокове и регистрационна форма може да изтеглите от тук.

На вниманието на студентите (бакалаври и магистри), обучаващи се в специалности за придобиване на професионална квалификация “учител”

Уважаеми студенти,

Присъственото стартиране на новата учебна година в системата на предучилищното и училищното образование в условията на Covid-19 налага навременно създаването на резерв от кадри, които при необходимост могат да се включат като преподаватели по различни предмети.

Предоставя се възможност на студентите в последните два курса на обучение, обучаващи се в специалности за придобиване на професионална квалификация “учител” да се включат в резерва от кадри. За целта е необходима регистрация в специално създадения от Министерството на образованието и науката модул в електронната система https://trademarket.mon.bg/login/student.