Център за химични демонстрации

By , February 6, 2012 11:05 am

Центърът за химични демонстрации към Химическия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” е създаден през 2009 година с цел да популяризира химията като наука и като учебен предмет, да разкрие пред младите хора особеностите на химичния експеримент като метод на научно и на учебно познание и да мотивира избора им да изучават наука.

Учебните занятия са обвързани тематично с действащите учебни програми в СОУ. В учебната работа на Центъра участват доброволно и с ентусиазъм преподаватели, химици и докторанти от всички катедри на Химическия факултет.

От създаването на Центъра до сега са проведени лабораторни занятия с около 1400 ученици от гр. Пловдив, Пловдивски регион и населени места от други региони на Южна България.

Учебна програма на Центъра.

Учебна програма по нанонауки и нанотехнологии

От учебната 2012/2013 година Центърът предлага и квалификационни курсове, подходящи за учители по природни науки:

  • Активно обучение по природни науки – 5 учебни часа;
  • Рефлексия и обучение по природни науки – 4 учебни часа;
  • Екологично възпитание чрез обучението по природни науки – 5 учебни часа.

Като лектори в курсовете участват специалисти по Методика на обучението по химия (от Химическия факултет),  по физика (от Физическия факултет) и по биология (от Биологическия факултет). Обучението се документира чрез издаване на сертификат от Химическия факултет.

За връзка и за заявки:

доц. д-р Й. Димова
e-mail – dimova @ uni-plovdiv.bg
GSM: 0898301978

_______________________________________________________________

Проект Student Active Learning in Science (SALiS)

SALiS (активно учене по наука)
e международен проект, финансиран по програмата TEMPUS. Десет партньора от шест страни се стремят да направят нововъведения в съдържанието и структурата на съответните практики за обучение на учители, като се фокусират върху практики за обучение, основано на изследване (inquiry based learning).

На 17 март 2012 година в Химическия факултет се проведе
SALiS-тренинг с учители по химия,
организиран от Центъра за химични демонстрации “Първи стъпки в химията”,
като част от Проект – 511275-TEMPUS-1-2010-1-GE-TEMPUS-JPCR

Пълната програма може да видите тук.
Представянето на проекта от доц. д-р Й. Димова може да видите тук.

————————————————————————————–

На 4 май 2012 година в Химическия факултет се проведе
SALiS-тренинг със студенти, бъдещи учители по химия,
организиран от Центъра за химични демонстрации “Първи стъпки в химията”,
като част от Проект – 511275-TEMPUS-1-2010-1-GE-TEMPUS-JPCR

Пълната програма може да видите тук.

Comments are closed

Panorama Theme by Themocracy