Обучение

Академичен календар на Химическия факултет
за учебната 2022/2023 година

 


Аудиторна заетост


Сесия


Редовно обучение
І семестър
26.09.2022 г. – 14.01.2023 г.
15.01.2023 г. – 12.02.2023 г.
Коледна ваканция
24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл.
Поправителна сесия
11, 12, 18 и 19 .02.2023 г.


ІІ семестър
13.02.2023 г. – 28.05.2023 г.
29.05.2023 г. – 25.06.2023 г.
Великденска ваканция
14.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл.
Поправителна сесия
26.06.2023 г. – 2.07.2023 г.


Ликвидационна сесия
1.09.2023 г. – 15.09.2023 г.Задочно обучение
І семестър
22.08.2022 г. – 25.09.2022 г.
26.09.2022 г. – 18.12.2022 г.
ІІ семестър
15.01.2023 г. – 12.02.2023 г.
13.02.2023 г. – 28.05.2023 г.
Поправителна сесия
юни 2023 г.
Ликвидационна сесия
до 3.07.2023 г.

Академичен календар на Химическия факултет
за учебната 2023/2024 година

Тържаственото откриване на учебната 2023/2024 година
ще се проведе на 1. 10. 2023 г. (неделя) от 11:00 часа
в Спортната зала на Пловдивския университет, бул. „България“ № 236 А.
Учебните занятия за студентите от задочното обучение започват по обявения график през септември,
а за редовно обучение от 2. 10. 2023 г. (понеделник).

 


Аудиторна заетост


Сесия


Редовно обучение
І семестър
01.10.2023 г. – 21.01.2024 г.
22.01.2024 г. – 18.02.2024 г.
Коледна ваканция
24.12.2023 г. – 01.01.2024 г. вкл.
Поправителна сесия


ІІ семестър
19.02.2024 г. – 02.06.2024 г.
03.06.2024 г. – 30.06.2024 г.
Великденска ваканция
03.05.2024 г. – 06.05.2024 г. вкл.
Поправителна сесияЛиквидационна сесия
1.09.2024 г. – 15.09.2024 г.Задочно обучение
І семестър
01.09.2023 г. – 30.09.2023 г.
01.10.2023 г. – 17.12.2023 г.
ІІ семестър
22.01.2024 г. – 18.02.2024 г.
19.02.2024 г. – 31.05.2024 г.
Поправителна и ликвидационна сесия
01.06.2024 г. – 01.06.2024 г.