Обучение

By , януари 23, 2006 1:00 pm

Академичен календар за учебната 2018/2019 година

Откриване на учебната година на 28. 09. 2018 год. (петък) от 11:00 часа в Спортна зала,
бул. България № 236 А

Аудиторна заетост
Сесия
Редовно обучение
І семестър
01.10.2018 г. – 19.01.2019 г.
20.01.2019 г. – 17.02.2019 г.
Коледна ваканция
22.12.2018 г. – 1.01.2019 г.
ІІ семестър
18.02.2019 г. – 01.06.2019 г.
02.06.2019 г. – 01.07.2019 г.
Великденска ваканция
26.04.2019 г. – 29.04.2019 г.
Поправителна сесия
1.09.2019 г. – 15.09.2019 г.
Ликвидационна сесия
20.09.2019 г. – 25.09.2019 г.
Задочно обучение
І семестър
27.08.2018 г. – 30.09.2018 г.
01.10.2018 г. – 21.12.2018 г.
ІІ семестър
20.01.2019 г. – 17.02.2019 г.
18.02.2019 г. – 31.05.2019 г.
Поправителна сесия
юни 2019 г.
Ликвидационна сесия
до 5.07.2019 г.

Comments are closed

Panorama Theme by Themocracy