Обучение

Академичен календар за учебната 2021/2022 година

Аудиторна заетост
Сесия
Редовно обучение
І семестър
27.09.2021 г. – 15.01.2022 г.
16.01.2022 г. – 13.02.2022 г.
Коледна ваканция
24.12.2021 г. – 02.01.2022 г. вкл.
ІІ семестър
14.02.2022 г. – 29.05.2022 г.
30.05.2022 г. – 30.06.2022 г.
Великденска ваканция
22.04.2022 г. – 25.04.2022 г. вкл.
Поправителна сесия
1.09.2022 г. – 15.09.2022 г.
Ликвидационна сесия
20.09.2022 г. – 25.09.2022 г.
Задочно обучение
І семестър
23.08.2021 г. – 26.09.2021 г.
27.09.2021 г. – 19.12.2021 г.
ІІ семестър
16.01.2022 г. – 13.02.2022 г.
14.02.2022 г. – 29.05.2022 г.
Поправителна сесия
юни 2022 г.
Ликвидационна сесия
до 5.07.2022 г.