Обучение

Академичен календар за учебната 2022/2023 година

Аудиторна заетост
Сесия
Редовно обучение
І семестър
26.09.2022 г. – 14.01.2023 г.
15.01.2023 г. – 12.02.2023 г.
Коледна ваканция
24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл.
ІІ семестър
13.02.2023 г. – 28.05.2023 г.
29.05.2023 г. – 25.06.2023 г.
Великденска ваканция
14.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл.
Поправителна сесия
1.09.2023 г. – 15.09.2023 г.
Ликвидационна сесия
20.09.2023 г. – 25.09.2023 г.
Задочно обучение
І семестър
22.08.2022 г. – 25.09.2022 г.
26.09.2022 г. – 18.12.2022 г.
ІІ семестър
15.01.2023 г. – 12.02.2023 г.
13.02.2023 г. – 28.05.2023 г.
Поправителна сесия
юни 2023 г.
Ликвидационна сесия
до 3.07.2023 г.