Обучение

Академичен календар за учебната 2020/2021 година

Откриване на учебната година за редовните студенти от Химическия факултет ще се проведе на 28. 09. 2020 год. (понеделник) в 12 аудитория (Химическата сграда), както следва:
от 9:00 часа  – специалност „Химия“, „Химичен анализ и контрол на качеството“,
„Химия с маркетинг“ и „Химия и английски език“,
от 10:00 часа – специалност „Медицинска химия“

Учебните занятия ще продължат по обявения график.

Аудиторна заетост
Сесия
Редовно обучение
І семестър
28.09.2020 г. – 16.01.2021 г.
17.01.2021 г. – 14.02.2021 г.
Коледна ваканция
24.12.2020 г. – 3.01.2021 г. вкл.
ІІ семестър
15.02.2021 г. – 30.05.2021 г.
31.05.2021 г. – 30.06.2021 г.
Великденска ваканция
30.04.2021 г. – 03.05.2021 г. вкл.
Поправителна сесия
1.09.2021 г. – 15.09.2021 г.
Ликвидационна сесия
20.09.2021 г. – 25.09.2021 г.
Задочно обучение
І семестър
24.08.2020 г. – 27.09.2020 г.
28.09.2020 г. – 18.12.2020 г.
ІІ семестър
17.01.2021 г. – 14.02.2021 г.
15.02.2021 г. – 30.05.2021 г.
Поправителна сесия
юни 2021 г.
Ликвидационна сесия
до 5.07.2021 г.