Обучение

By , януари 23, 2006 1:00 pm

Академичен календар за учебната 2017/2018 година

Откриване на учебната година на 29. 09. 2017 год. (петък) от 11:00 часа в Спортна зала,
бул. България № 236 А

Аудиторна заетост
Сесия
Редовно обучение
І семестър
02.10.2017 г. – 20.01.2018 г.
21.01.2018 г. – 18.02.2018 г.
Коледна ваканция
24.12.2017 г. – 1.01.2018 г.
ІІ семестър
19.02.2018 г. – 02.06.2018 г.
03.06.2018 г. – 03.07.2018 г.
Великденска ваканция
06.04.2018 г. – 08.04.2018 г.
Поправителна сесия
1.09.2018 г. – 15.09.2018 г.
Ликвидационна сесия
20.09.2018 г. – 25.09.2018 г.
Задочно обучение
І семестър
28.08.2017 г. – 29.09.2017 г.
02.10.2017 г. – 22.12.2017 г.
ІІ семестър
21.01.2018 г. – 18.02.2018 г.
19.02.2018 г. – 31.05.2018 г.
Поправителна сесия
юни 2018 г.
Ликвидационна сесия
до 5.07.2018 г.

Comments are closed

Panorama Theme by Themocracy