Обучение

By , January 23, 2006 1:00 pm

Академичен календар за учебната 2016/2017 година

Откриване на учебната година на 30. 09. 2016 год. (петък) от 11:00 часа в Спортна зала,
бул. България № 236 А

Аудиторна заетост
Сесия
Редовно обучение
І семестър
03.10.2016 г. – 21.01.2017 г.
22.01.2017 г. – 19.02.2017 г.
Коледна ваканция
24.12.2016 г. – 1.01.2017 г.
ІІ семестър
20.02.2017 г. – 03.06.2017 г.
04.06.2017 г. – 04.07.2017 г.
Великденска ваканция
14.04.2017 г. – 17.04.2017 г.
Поправителна сесия
1.09.2017 г. – 15.09.2017 г.
Ликвидационна сесия
20.09.2017 г. – 25.09.2017 г.
Задочно обучение
І семестър
29.08.2016 г. – 30.09.2016 г.
03.10.2016 г. – 23.12.2016 г.
ІІ семестър
22.01.2017 г. – 19.02.2017 г.
20.02.2017 г. – 31.05.2017 г.
Поправителна сесия
юни 2017 г.
Ликвидационна сесия
до 5.07.2017 г.

Comments are closed

Panorama Theme by Themocracy