Кандидатстудентска информация

През учебната 2022/2023 година Химическият факултет организира прием за образователно-квалификационна степен Бакалавър по следните специалности:

 • Химия (редовно и задочно обучение);
 • Медицинска химия (редовно обучение);
 • Химичен анализ и контрол на качеството (редовно обучение);
 • Химия с маркетинг (редовно обучение);
 • Химия и английски език (редовно обучение).


Представяне на специалностите

С какво може да се кандидатства?

   • с оценка от кандидатстудентски изпит по: химия, биология, физика, математика, английски език или български език;
   • с оценка от държавен зрелостен изпит (положен в периода от 2008 г. до 2021 г., включително или през 2022 г. като задължителен или допълнителен) по: Химия и опазване на околната среда, Биология и здравно образование, Физика и астрономия, Математика, Английски език или Български език и литература;
   • с оценка от националните олимпиади и националните състезания по химия през 2022 година;
   • с оценка от състезание, организирано от Химическия факултет.

Състезателен бал:

   • За специалностите – Химия, Медицинска химия, Химия с маркетинг и Химичен анализ и контрол на качеството балът се образува по формулата:
    4.И + 2.О
    където И е кандидатстудентски изпит, ДЗИ или оценка от състезание, а О е оценка от дипломата по Химия и опазване на околната среда.
   • За специалност Химия и английски език балът се образува по формулата:
    3.И+ 3.И1
    където И е кандидатстудентски изпит, ДЗИ или оценка от състезание, И1 е кандидатстудентски изпит или ДЗИ по английски език.

Състезаниe по химия:

За поредна година Химическият факултет
организира
състезание тест по химия за ученици (11 и 12 клас).

Състезанието се състои в решаване на тестови задачи от учебния материал по „Химия и опазване на околната среда”, което го прави подходящо за подготовка на ученици, които имат интерес към последващо обучение по химия във висше училище.

– 12 февруари 2022 г.
– 9 април 2022 г.

 • в електронна среда

 

Програма по химия

Примерен тест по химия

Важни дати:

   • 12 февруари 2022 – състезание по химия;
   • 9 април 2022 – състезание по химия;
   • юни/юли 2022 – редовен изпит по химия.
 

Информация:

 • www.uni-plovdiv.bg
 • 032 / 261 402,
  032 / 625 000,
  032 / 635 049
 • chemistry @ uni-plovdiv.net