Кандидатстудентска информация

През учебната 2021/2022 година Химическият факултет организира прием за образователно-квалификационна степен Бакалавър по следните специалности:

 • Химия (редовно и задочно обучение);
 • Медицинска химия (редовно обучение);
 • Химичен анализ и контрол на качеството (редовно обучение);
 • Химия с маркетинг (редовно обучение);
 • Химия и английски език (редовно обучение).

Актуално: възможен е допълнителен прием на кандидати за учебната 2021/22 година  – информация в университетския информационен център, на тел. 032 261 402 или chemistry@uni-plovdiv.net


Представяне на специалностите

С какво може да се кандидатства?

   • с оценка от кандидатстудентски изпит по: химия, биология, физика, математика, английски език или български език;
   • с оценка от държавен зрелостен изпит по: Химия и опазване на околната среда, Биология и здравно образование, Физика и астрономия, Математика, Английски език или Български език и литература;
   • с оценка от националните олимпиади и националните състезания по химия през 2020 година;
   • с оценка от състезание, организирано от Химическия факултет.

Състезателен бал:

   • За специалностите – Химия, Медицинска химия, Химия с маркетинг и Химичен анализ и контрол на качеството балът се образува по формулата:
    4.И + 2.О
    където И е кандидатстудентски изпит, ДЗИ или оценка от състезание, а О е оценка от дипломата по Химия и опазване на околната среда.
   • За специалност Химия и английски език балът се образува по формулата:
    3.И+ 3.И1
    където И е кандидатстудентски изпит, ДЗИ или оценка от състезание, И1 е кандидатстудентски изпит или ДЗИ по английски език.

 

Състезаниe по химия:

За поредна година Химическият факултет
организира
състезание тест по химия за ученици (11 и 12 клас).

Състезанието се състои в решаване на тестови задачи от учебния материал по „Химия и опазване на околната среда”, което го прави подходящо за подготовка на ученици, избрали да се явят на Държавен зрелостен изпит по „Химия и опазване на околната среда” или за ученици, които имат интерес към последващо обучение по химия във висше училище.

– 6 февруари 2021 г.
– 10 април 2021 г.

 • място – Химически факултет

 

Програма по химия

Примерен тест по химия

Учебници и учебни помагала

Важни дати:

   • 6 февруари 2021 – състезание по химия;
   • 10 април 2021 – състезание по химия;
   • 28 юни 2021 – редовен изпит по химия.
 

Информация:

 • www.uni-plovdiv.bg

 

 • 032/261 402, 032/261 303

 

 • chemistry @ uni-plovdiv.net