Кандидатстудентска информация

Образованието в бакалавърските ни програми ще ви превърне в ценни специалисти за индустрията, здравеопазването и опазването на околната среда. През учебната 2022/2023 година Химическият факултет организира прием за образователно-квалификационна степен Бакалавър по следните специалности:

 • Химия (редовно и задочно обучение);
 • Медицинска химия (редовно обучение);
 • Химичен анализ и контрол на качеството (редовно обучение);
 • Химия с маркетинг (редовно обучение);
 • Химия и английски език (редовно обучение).


Преглед на специалностите в анимирана презентация

Кандидатите избират дали да участват в класирането само по документи или да положат и конкурсен изпит (тест), за да повишат шансовете си. Необходимите документи и срокове са подробно описани тук: https://uni-plovdiv.bg/pages/index/2458/

Важни дати:

   • От 8 до 21 юни 2022 г. (вкл. в съботите и неделите) – подаване на документи в университета или в бюрата на ЦКПИ по градове.
   • От 3 до 17 юни 2022 г. документи могат да се подават и онлайн в сайта на университета: https://ksk.uni-plovdiv.bg/
   • За кандидатстващите само с оценки от ДЗИ срокът за подаване на документи е от 8 до 27 юни 2022 г.;
   • 27 юни 2022 г. – приемен изпит (тест) по химия.

С какво може да се кандидатства?

   • с оценка от кандидатстудентски изпит по: химия, биология, физика, математика, английски език или български език;
   • с оценка от държавен зрелостен изпит (положен в периода от 2008 г. до 2021 г., включително или през 2022 г. като задължителен или допълнителен) по: Химия и опазване на околната среда, Биология и здравно образование, Физика и астрономия, Математика, Английски език или Български език и литература;
   • с оценка от националните олимпиади и националните състезания по химия през 2022 година;
   • с оценка от състезание, организирано от Химическия факултет.

Състезателен бал:

   • За специалностите – Химия, Медицинска химия, Химия с маркетинг и Химичен анализ и контрол на качеството балът се образува по формулата:
    4.И + 2.О
    където И е кандидатстудентски изпит, ДЗИ или оценка от състезание, а О е оценка от дипломата по Химия и опазване на околната среда.
   • За специалност Химия и английски език балът се образува по формулата:
    3.И+ 3.И1
    където И е кандидатстудентски изпит, ДЗИ или оценка от състезание, И1 е кандидатстудентски изпит или ДЗИ по английски език.

Състезаниe по химия:

Участниците в ежегодното състезание по химия на ХФ могат да използват оценката си от състезанието, за да участват в класирането за прием.

– 12 февруари 2022 г. от 10:00 часа
– 9 април 2022 г. от 10:00 часа

 


 

Програма по химия

Примерен тест по химия

 

 

Информация:

 • www.uni-plovdiv.bg
 • 032 / 261 402,
  032 / 625 000,
  032 / 635 049
 • chemistry @ uni-plovdiv.net