Кандидатстудентска информация

През учебната 2024/2025 година Химическият факултет организира прием за образователно-квалификационна степен Бакалавър по следните специалности:

 • Химия (редовно и задочно обучение);
 • Медицинска химия (редовно обучение);
 • Химичен анализ и контрол на качеството (редовно обучение);
 • Химия с маркетинг (редовно обучение);
 • Зелена химия и екоикономика (редовно обучение);
 • Химия и английски език (редовно обучение).

Образованието в бакалавърските ни програми е напълно безплатно и ще ви превърне в ценни специалисти за индустрията, здравеопазването и опазването на околната среда.

С какво може да се кандидатства?

   • с оценка от кандидатстудентски изпит по: химия, биология, физика, математика, английски език или български език;
   • с оценка от държавен зрелостен изпит (положен в периода от 2008 г. до 2021 г., включително или през и след 2022 г. като задължителен или допълнителен) по: Химия и опазване на околната среда, Биология и здравно образование, Физика и астрономия, Математика, Английски език или Български език и литература;
   • с оценка от националните олимпиади и националните състезания по химия през 2024 година;
   • с оценка от състезание, организирано от Химическия факултет.

Състезателен бал:

   • За специалностите – Химия, Медицинска химия, Химия с маркетинг и Химичен анализ и контрол на качеството и Зелена химия и екоикономика балът се образува по формулата:
    4.И + 2.О
    където И е кандидатстудентски изпит, ДЗИ или оценка от състезание, а О е оценка от дипломата по Химия и опазване на околната среда.
   • За специалност Химия и английски език балът се образува по формулата:
    3.И+ 3.И1
    където И е кандидатстудентски изпит, ДЗИ или оценка от състезание, И1 е кандидатстудентски изпит или ДЗИ по английски език.

Състезаниe по химия:

Участниците в ежегодното състезание по химия на ХФ могат да използват оценката си от състезанието, за да участват в класирането за прием.

6 април 2024 г. от 11:00 часа във 2 аудитория, сградата на Химическия факултет, ул. Цар Асен 24, гр. Пловдив

 


 

Програма по химия

Примерен тест по химия

Важни дати:

 

Информация:

 • www.uni-plovdiv.bg
 • 032 / 261 402
 • chemistry @ uni-plovdiv.net