Бакалавър

By , юни 3, 2013 5:07 pm

Химия – редовно обучение

Химия – задочно обучение

Компютърна химия

Медицинска химия

Химия с маркетинг

Анализ и контрол

Химия с английски език

 • учебен план
 • седмичен разпис
 • изпитна и поправителна сесия – ликвидационна сесия
 • държавен изпит – програма, дати

Химия и физика

 • учебен план
 • седмичен разпис
 • изпитна сесия – поправителна и ликвидационна сесия
 • избираеми дисциплини
 • държавен изпит по химия – програма, правила, примерен тест, дати
 • държавен изпит по физика – програма, дати

Химия и английски език

 • учебен план – випуск 2019, випуск 2018
 • седмичен разпис – I курс, II курс
 • срокът за записване в по-горен курс е до 07 октомври 2019 включително
 • изпитна сесия, поправителна сесия, ликвидационна сесия
 • държавен изпит – програма, дати

Comments are closed

Panorama Theme by Themocracy