Бакалавър

By , юни 3, 2013 5:07 pm

Химия – редовно обучение

 • учебен план – випуск 2017
 • седмичен разпис – I курс
 • изпитна сесия – поправителна и ликвидационна сесия
 • избираеми дисциплини
 • държавен изпит – програма, правила, примерен тест, дати – 26 юли (заявления се приемат от 1.07. до 20.07. ) и 27 септември 2018 г. (заявления се приемат от 10.09. до 19.09.)

Химия – задочно обучение

Компютърна химия

Медицинска химия

Химия с маркетинг

 • учебен план – випуск 2017, випуск 2016, випуск 2015, випуск 2014
 • седмичен разпис –  І курс, ІІ курс, ІІІ курс, ІV курс
 • изпитна сесия – поправителна и ликвидационна сесия
 • държавен изпит – програма, примерен тест, дати – 25 юли (заявления се приемат от 1.07. до 20.07. ) и 26 септември 2018 г. (заявления се приемат от 10.09. до 19.09.)

Химия с английски език

 • учебен план
 • седмичен разпис
 • изпитна сесия – поправителна и ликвидационна сесия
 • държавен изпит – програма, примерен тест, дати

Анализ и контрол

Химия и физика

 • учебен план
 • седмичен разпис
 • изпитна сесия – поправителна и ликвидационна сесия
 • избираеми дисциплини
 • държавен изпит по химия – програма, правила, примерен тест, дати – 26 юли (заявления се приемат от 1.07. до 20.07. ) и 27 септември 2018 г. (заявления се приемат от 10.09. до 19.09.)
 • държавен изпит по физика – програма, дати

Comments are closed

Panorama Theme by Themocracy