Бакалавър

By , June 3, 2013 5:07 pm

 

Химия – редовно обучение

Химия – задочно обучение

Компютърна химия

Медицинска химия

Химия с маркетинг

Химия с английски език

  • учебен план
  • седмичен разпис – IV курс
  • изпитна сесия – поправителна и ликвидационна сесия
  • държавен изпит – програма, примерен тест, дати – 25 юли и 26 септември 2017 г.

Анализ и контрол

Химия и физика

  • учебен план
  • седмичен разпис
  • изпитна сесия – поправителна и ликвидационна сесия
  • избираеми дисциплини
  • държавен изпит по химия – програма, правила, примерен тест, дати – 26 юли и 27 септември 2017 г.
  • държавен изпит по физика – програма, дати – 17. 02. 2017 г.

Comments are closed

Panorama Theme by Themocracy