Бакалавър

By , June 3, 2013 5:07 pm

 

Химия – редовно обучение

 • учебен план
 • седмичен разпис
 • изпитна сесия – поправителна и ликвидационна сесия
 • избираеми дисциплини
 • държавен изпит – програма, правила, примерен тест, дати – 26 юли и 27 септември 2017 г.

Химия – задочно обучение

Компютърна химия

Медицинска химия

Химия с маркетинг

Химия с английски език

 • учебен план
 • седмичен разпис
 • изпитна сесия – поправителна и ликвидационна сесия
 • държавен изпит – програма, примерен тест, дати – 25 юли и 26 септември 2017 г.

Анализ и контрол

Химия и физика

 • учебен план
 • седмичен разпис
 • изпитна сесия – поправителна и ликвидационна сесия
 • избираеми дисциплини
 • държавен изпит по химия – програма, правила, примерен тест, дати – 26 юли и 27 септември 2017 г.
 • държавен изпит по физика – програма, дати – 17. 02. 2017 г.

Comments are closed

Panorama Theme by Themocracy