Бакалавър

By , юни 3, 2013 5:07 pm

Химия – редовно обучение

Химия – задочно обучение

Компютърна химия

Медицинска химия

Химия с маркетинг

Анализ и контрол

Химия с английски език

 • учебен план
 • седмичен разпис
 • изпитна и поправителна сесия – ликвидационна сесия
 • държавен изпит – програма, дати

Химия и физика

 • учебен план
 • седмичен разпис
 • изпитна сесия – поправителна и ликвидационна сесия
 • избираеми дисциплини
 • държавен изпит по химия – програма, правила, примерен тест, дати – 24 юли 2019 г. от 9:00 часа в 5 аудитория (срок за подаване на заявления за явяване на държавен изпит/дипломна работа – 15-19 юли) и 19 септември 2019 г. (срок за подаване на заявления за явяване на държавен изпит/дипломна работа – 9-13 септември)
 • държавен изпит по физика – програма, дати – 11 септември 2019 г.

Химия и английски език

 • учебен план – випуск 2018
 • седмичен разпис – I курс
 • изпитна сесия, поправителна сесия, ликвидационна сесия
 • държавен изпит – програма, дати

Comments are closed

Panorama Theme by Themocracy