Бакалавър

By , юни 3, 2013 5:07 pm

Химия – редовно обучение

Химия – задочно обучение

Компютърна химия

Медицинска химия

Химия с маркетинг

Химия с английски език

  • учебен план
  • седмичен разпис
  • изпитна сесия – поправителна и ликвидационна сесия
  • държавен изпит – програма, дати

Анализ и контрол

Химия и физика

  • учебен план
  • седмичен разпис
  • изпитна сесия – поправителна и ликвидационна сесия
  • избираеми дисциплини
  • държавен изпит по химия – програма, правила, примерен тест, дати – 26 юли (заявления се приемат от 1.07. до 20.07. ) и 27 септември 2018 г. (заявления се приемат от 10.09. до 19.09.)
  • държавен изпит по физика – програма, дати – 13 юли 2018 г. и 11 септември 2018 г.

Comments are closed

Panorama Theme by Themocracy