Атестиране

Комисия по атестиране на преподавателите в Химическия факултет:

Председател:
доц. д-р Мария Ангелова-Ромова – тел. 269
Членове:
доц. д-р Йорданка Стефанова
доц. д-р Димитър Божилов

Комисия в периода 2024 – 2025 година
Комисия в периода 2022 – 2023 година
Комисия в периода 2020 – 2021 година
Комисия в периода 2018 – 2019 година
Комисия в периода 2016 – 2017 година
Комисия в периода 2013 – 2015 година
Комисия в периода 2011 – 2013 година
Комисия в периода 2009 – 2011 година
Комисия в периода 2007 – 2009 година

Документи:

  1. Правилник за атестиране на академичния състав в ПУ „П. Хилендарски“
  2. Атестационен лист

Протоколи от заседания:

Протокол № 22
Протокол № 21
Протокол № 20
Протокол № 19
Протокол № 18
Протокол № 17
Протокол № 16
Протокол № 15
Протокол № 14
Протокол № 13
Протокол № 12
Протокол № 11
Протокол № 10
Протокол № 9
Протокол № 8