Атестиране

By , януари 9, 2018 4:05 pm

Комисия по атестиране на преподавателите в Химическия факултет:

Председател:
доц. д-р Гинка Антова – тел. 290
Членове:
проф. дхн Васил Делчев
доц. д-р Петя Маринова
доц. д-р Николай Кочев
доц. д-р Пламен Ангелов

Комисия в периода 2016 – 2017 година
Комисия в периода 2013 – 2015 година
Комисия в периода 2011 – 2013 година
Комисия в периода 2009 – 2011 година
Комисия в периода 2007 – 2009 година

Документи:

  1. Правилник за атестиране на академичния състав в ПУ “П. Хилендарски”
  2. Атестационен лист

Протоколи от заседания:

Протокол № 17
Протокол № 16
Протокол № 15
Протокол № 14
Протокол № 13
Протокол № 12
Протокол № 11
Протокол № 10
Протокол № 9
Протокол № 8

 

Comments are closed

Panorama Theme by Themocracy