Проекти и договори

By , февруари 6, 2012 9:47 am

В тази страница може да намерите информация за сключени договори за сътрудничество и  проекти, в които участват преподаватели от Химическия факултет.

 

 

 
 
 

  • договор за сътрудничество с Техническия факултет в Бор, Университета в Белград (2018, 2017, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011)
  • договор за сътрудничество с Global Enterprise Technologies Corp. за съвместни научни изследвания

Comments are closed

Panorama Theme by Themocracy