Проекти

By , февруари 6, 2012 9:47 am

В тази страница може да намерите информация за сключени договори за сътрудничество и  проекти, в които участват преподаватели от Химическия факултет.

 

 

 
 
  • договор за съвместни научни изследвания между Химическия факултет и Природо-математически факултет на Югозападен университет „Неофит Рилски“, гр. Благоевград
  • договор за сътрудничество и съвместна дейност между Химическия факултет и Института по тютюна и тютюневите изделия, с. Марково
  • договор за сътрудничество с Техническия факултет в Бор, Университета в Белград
  • договор за сътрудничество с Global Enterprise Technologies Corp. за съвместни научни изследвания
  • договор за сътрудничество с National University of Food Technologies, Киев, Украйна

Comments are closed

Panorama Theme by Themocracy