Случай на COVID-19

Уважаеми колеги,

във връзка с потвърден на 17. 10. 2020 г. случай на заразен със SARS-CoV-2 студент в Химическия факултет, специалност Медицинска химия, II курс Ви информираме следното:

 • колегата е в стабилно състояние, под карантина;
 • учебните занятия ще се провеждат съгласно следната заповед.

В съответствие със заповед РД-01-604/13.10.2020 г. на Министъра на здравеопазването, т. 13 – „Всички близки контактни на потвърден случай на COVID-19, съгласно Приложение No 4 се поставят под карантина в дома или на друго място, на което лицето е посочило, че ще пребивава“. Съгласно Приложение No 4 т. 5 на същата заповед, близък контактен се определя, като „престой в затворено помещение (напр. класна стая, болнична стая, стая за срещи и др.) с пациент с COVID-19 за ≥ 15 мин. и на разстояние минимум 2 метра“.

Откриване на учебната година!

Откриването на учебната година за редовните студенти от първи курс на Химическия факултет
и връчването на студентските книжки

ще се проведе на 28. 09. 2020 год. (понеделник) в 12 аудитория (Химическата сграда), както следва:
– от 9:00 часа  – специалност “Химия”, “Химичен анализ и контрол на качеството”,
“Химия с маркетинг” и “Химия и английски език”,
– от 10:00 часа – специалност “Медицинска химия”

Учебните занятия ще продължат по график.

Стипендии на Фондация Еврика

За осемнадесета поредна година Фондация “Еврика” ще определи след провеждане на конкурс студентите, които ще получат именни стипендии в размер на 2300 лв. годишно в 11 области:

 1. Компютърни науки на името на Джон Атанасов;
 2. Математика на името на акад. Никола Обрешков;
 3. Изчислителна математика и математическо моделиране на името на акад. Благовест Сендов – присъжда се за първа година;
 4. Физика на името на акад. Георги Наджаков;
 5. Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;
 6. Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;
 7. Аграрни науки на името на акад. Дончо Костов;
 8. Инженерни науки в областта на електрониката, автоматизацията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев;
 9. Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски;
 10. Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;
 11. Икономика на името на акад. Евгени Матеев.

Повече информация за правилата за участие в конкурса, срокове и регистрационна форма може да изтеглите от тук.