Конкурс за най-добра дипломна работа по метрология

Уважаеми колеги,

Съюзът на Метролозите в България подготвя провеждането на ежегодния конкурс:
„Най-добра дипломна работа в областта на метрологията“
Правилникът за конкурса е обявен на сайта на Съюза на Метролозите в България:
http://www.smb-bg.org/prize/

Пълният текст на документите е достъпен на:
http://www.smb-bg.org/prize/prize.pdf

Предложенията може да обхващат защитени през 2023 г. дипломни работи (пролетна, лятна и есенна сесии) както за бакалаври, така и за магистри.

Срокът за подаване на предложенията е до края на м. октомври 2023 г.

Моля, изпращайте попълнените предложения на e-mail: office@smb-bg.org, и копие на: gm@tu-sofia.bg.

За контакти: тел. 02 9893946 – Съюз на Метролозите в България.

Магистърски програми за учебната 2023/2024 година

Класирането за магистърските програми в Химическия факултет може да видите тук.

* * *

Химическият факултет
обявява допълнителен прием
за магистърска програма „Хранителна химия“ – редовно обучение по държавна поръчка (3 места).

Конкурсният изпит ще се проведе на 21 октомври 2023 г. от 10:00 часа в 1 компютърна зала на Химическия факултет. Документи се приемат до 20. 10. 2023 г. в деканата на факултета.

Студентски мобилности по програма Еразъм+ през учебната 2023/2024 година

 

СТУДЕНТСКИ МОБИЛНОСТИ по програма ЕРАЗЪМ+ в Химическия факултет през
академичната 2023/2024
 г.
ДЪРЖАВИ С МЕСЕЧЕН ЕРАЗЪМ ГРАНТ 600 ЕВРО
Държава

 

Приемащ университет Област на знание
Университет,

изискуемо ниво на владеене на език

Брой мобил-ности, месеци и ОКС Web site с

информация
за Еразъм студенти

Краен
срок за кандидат-стване в приемащия университет
ГЕРМАНИЯ

 

University of Duisburg-Essen

DE B1, EN B1

2 x 4

(Б,М,Д)

https://www.uni-due.de/international/exchange_students.php#ERASMUS_EN 1 май
1 ноември
Химия
ГЪРЦИЯ University of

Patras

EN B1

2 x 4

(Б,М)

http://www.upatras.gr/en/erasmus_mobility 10 юни
10 октомври
Химия
ИСПАНИЯ University of Alicante

ES B1

2 x 4

(Б,М)

 

http://sri.ua.es/en/movilidad/exchanges/application-procedure-and-admission.html 1 юни
1 ноември
Химия
ИСПАНИЯ Universitat Jaume I – Castello de la Plana

ES A2-B1

EN A2-B1

2 x 5

(Б)

 

https://www.uji.es/serveis/ori/base/incoming/intercanvi_estudiant/ 15 юни
15 ноември
Химия/мед. химия
ИТАЛИЯ Sapienza Università di Roma

IT B1

EN B1

2 x 6 (М, Д)

 

https://www.uniroma1.it/it/pagina/students-coming-sapienza 15 юни
15 октомври
Химия
ДЪРЖАВИ С МЕСЕЧЕН ЕРАЗЪМ ГРАНТ 540 ЕВРО
ПОЛША University of Warsaw

PL B2, EN B2

2 х 4

(Б,М,Д)

http://bwz.uw.edu.pl/en/ 30 юни
15 ноември
Химия
ТУРЦИЯ Trakya University – Edirne

EN B1

2 х 4

(Б,М,Д)

http://erasmus-en.trakya.edu.tr/pages/incoming-student#.VgJ60Zfw9MQ 1 юли
30 декември
Химия
ТУРЦИЯ Istanbul Yeni Yuzyul University

EN B1/B2

1 х 5

(Б,М,Д)

http://www.yeniyuzyil.edu.tr/erasmus/Information-For-Incomings.aspx 24 юли
27 ноември
Химия/мед. химия
ТУРЦИЯ Istanbul Yildiz Technical University

EN B2

2 х 4

(Б,М,Д)

https://erasmus.yildiz.edu.tr/page/27/1 30 април
30 септември
Химия
ТУРЦИЯ Istanbul University – Cerrahpasa

EN B2

2 х 4

(Б,М,Д)

https://erasmus.iuc.edu.tr/en/content/mobility/mobility 15 юни
15 ноември
Химия

 

Подробна информация за условията за участие, документите за кандидатстване и процедурата по селекция може да намерите на университетския сайт на програма Еразъм + (https://iro.uni-plovdiv.bg/)


Лице за информация:

гл. ас. д-р Станимир Манолов – Еразъм координатор за Химически Факултет

Тел.: 032 261 348

Е-mail: manolov @ uni-plovdiv.bg


ВАЖНИ ДАТИ за студентската мобилност в Химически Факултет

Информационна среща

17 октомври 2023 от 16:30 във 2 компютърна зала

Краен срок за подаване на документи за кандидатстване:

23 октомври 2023, Деканат на Химически факултет

Дата за провеждане на интервю за селекция на студенти от Химическия факултет:

27 октомври 2023 от 14:00 часа в Деканата на Химическия факултет