За дипломираните студенти

На вниманието на дипломираните студенти!

Уважаеми абсолвенти,

Всички завършили обучението си в Химическия факултет през 2021 година (ОКС „бакалавър“ или „магистър“) трябва да се явят в учебен отдел за подпис върху дипломата, като носят снимка с размери 3,5 х 4,5 см (матирана) и бележка от библиотеката, че не дължат книги.

Приемно време на учебен отдел: от 10:00 до 12:30 и от 13:30 до 15:00 часа.


Тържеството за връчването на дипломите
на завършилите БАКАЛАВРИ и МАГИСТРИ в Химическия факултет
през 2021, 2020 и 2019 година

ще се проведе на 21 май 2022 година
в Спортната зала на Университета
на бул. България 236 по следния график:

9:00 – 10:00 часа – регистрация на завършилите бакалаври и магистри през 2021 година.
Желаещите да участват в церемонията трябва да носят дипломата си и да вземат тога за церемонията (във фоайето на Спортната зала).

10:00 – 11:30 часа – тържествено връчване на дипломите на завършилите бакалаври и магистри през 2021 година.

11:30 – 12:00 часа – връщане на тогите от завършилите бакалаври и магистри през 2021 година.

СНИМКИ ОТ ДИПЛОМИРАНЕТО!

***

12:00 – 13:00 часа – регистрация на завършилите бакалаври и магистри през 2020 и 2019 година.
Желаещите да участват в церемонията трябва да носят дипломата си и да вземат тога за церемонията (във фоайето на Спортната зала).

13:00 – 14:30 часа – тържествено връчване на дипломите на завършилите бакалаври и магистри през 2020 и 2019 година.

14:30 – 15:00 часа – връщане на тогите от завършилите бакалаври и магистри през 2020 и 2019 година.

СНИМКИ ОТ ДИПЛОМИРАНЕТО!

Конкурс „Най-добра дипломна работа по химия“

Съюзът на химиците в България
организира
национален конкурс
за наградата “АКВАХИМ-2022”
за “Най-добра дипломна работа по химия” за 2021 година.
В конкурса могат да участват студенти завършили през 2021 година, придобили ОКС „бакалавър“ или „магистър“ от СУ “Св. Климент Охридски”, ПУ “Паисий Хилендарски”, ШУ “Епископ Константин Преславски”, ЮЗУ “Неофит Рилски” Благоевград, ХТМУ София, Университета “Асен Златаров” Бургас, включително и всички други университети с изучаване на предмета – химия.
Наградата е парична в размер на 1000 лева за бакалавър и 2000 лева за магистър.
Краен срок за представяне на предложенията: 16 май 2022 год.
Срокът е удължен до 31 май 2022 г.

Повече информация вижте тук.