Анкета на потребителите на кадри

АНКЕТНА КАРТА

за проучване мнението на потребителите на кадри и работодателите относно знанията, уменията, професионалната подготовка и компетенции на възпитаници на Химическия факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

 

Уважаеми колеги, с това анкетно проучване Ви каним да вземете участие в оценяването на удовлетвореността от качеството на обучение в Химически факултет на Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“.

Най-учтиво Ви молим да попълните анкетната карта максимално пълно, точно и обективно.

Попълването се извършва като заградите с кръгче избрания от вас отговор на въпроса. Когато въпросът е зададен в свободна форма, моля, запишете мнението си на оставеното за целта празно място.

Вашето мнение и препоръки са изключително важни за нас и ще послужат за подобряване качеството на подготовката на студентите.

 Предварително Ви благодарим за участието!

 

 1. Анкета за потребителите на кадри
 2. 1. Колко служители (специалисти), завършили Химическия факултет работят във Вашата фирма (институция)?
 3. 2. Как оценявате знанията, уменията и професионалната подготовка и компетенции на работещите при Вас служители, които са завършили специалностите на Химическия факултет? Моля поставете числова оценка за следните компетенции:
 4. 2.1. Знания в областта на завършената специалност (теоретична подготовка)
 5. 2.2. Практическа подготовка в професионалната си област
 6. 2.3. Умения и професионална компетентност за диагностициране и анализ на конкретни проблеми
 7. 2.4. Способност да предлагат стратегически решения
 8. 2.5. Инициативност и самостоятелност в работата си
 9. 2.6. Комуникационни умения
 10. 2.7. Умения за работа в екип
 11. 2.8. Мотивация за професионално развитие
 12. 2.9. Отговорност и дисциплинираност при изпълнение на служебните ангажименти
 13. 3. Бихте ли наели на работа още възпитаници на Химическия факултет на Пловдивски университет?
 14. *
 15. *
 16. Данни за анкетирания работодател
 17. *
 18. *
 19. *
 20. *