Студентски практики


Колеги,

от юли 2020 година стартира приема на документи по проект „Студентски практики“ – фаза 2.

За информация по проекта може да се обръщате към следните лица:

Доц. д-р Веселин Кметов

Функционален експерт
Телефон: 032/261-337

e-mail: kmetov @ uni-plovdiv.bg
Ирина Керина

Технически изпълнител
 Телефон: 032/261-402

e-mail: kerina @ uni-plovdiv.bg

 Академичните наставници от факултета са, както следва:

Академичен наставник Отговаря за обяви в следните обучаващи организации:
Доц. д-р Стела Статкова-Абегхе
СМДЛ Каридат ЕООД
МБАЛ-Пловдив към ВМА-София
Гл. ас. д-р Галя Тончева
Нано Технологии ЕООД,
Обединена млечна компания ЕАД
„Самостоятелна медико-диагностична лаборатория – Рамус“ ООД
Областна дирекция по безопасност на храните – Пловдив
„Медицински център Нолекс“ ООД
СМДЛ Синево ЕООД
Гл. ас. д-р Деяна Георгиева
Институт по зеленчукови култури „Марица“, гр. Пловдив
Институт по оптически материали и технологии „Акад. Йордан Малиновски“-БАН
Енергийна агенция – Пловдив
Гл. ас. д-р Йорданка Стефанова
Средни училища и професионални гимназии

Указание за прием на документи:

Обучаваща организация

  • Договор на обучаващата организация в 3 екземпляра с печат, подпис и списък на менторите генериран от системата. Договорът се генерира след като обучаващата организация е избрана от студент;
  • Договор/и на ментор/и от обучаващата организация в 3 екземпляра само с подпис. Договорът се генерира след като менторът е избран от студент;

Студенти 

  • Генериране на договор от системата в 3 екземпляра подписан лично от студента, след като:

– сте се уверили, че обучаващата организация има сключен договор с ПУ „П. Хилендарски“;
– сте избрали ментор от обучаващата организация;
– сте избрали академичен наставник и той е потвърдил вашите програма и график;
– сте фиксирали начална дата на практиката –  две седмици след датата на подаване на договора.

ВАЖНО: При попълване на личната информация в профила на студента използвайте личен IBAN

Удостоверенията за завършена практика може да получите от деканата на Химическия факултет в месеца след приключване на практическото обучение.