Студентски практики


От 15 ноември 2021 г. се подновява приема на студентски договори по проект BG05M2OP001-2.013-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 2“!
Документите се приемат в Деканата на Химическия факултет, стая 131 А, Ректорат.

15 ноември 2021 г.

Във връзка с епидемиологичната обстановка се прекратява приема на договори на студенти за практическо обучение по проект 
BG05M2OP001-2.013-0001 „СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ – ФАЗА 2“. 
Подновяването на приемането на договори за Студентски практики ще бъде оповестено след две седмици.

25 октомври 2021 г.


Колеги,

от юли 2020 година стартира приема на документи по проект „Студентски практики“ – фаза 2.

За информация по проекта може да се обръщате към следните лица:

Доц. д-р Веселин Кметов

Функционален експерт
Телефон: 032/261-337

e-mail: kmetov @ uni-plovdiv.bg
Ирина Керина

Технически изпълнител
 Телефон: 032/261-402

e-mail: kerina @ uni-plovdiv.bg

 Академичните наставници от факултета са, както следва:

Академичен наставник Отговаря за обяви в следните обучаващи организации:
Доц. д-р Стела Статкова-Абегхе
СМДЛ Каридат ЕООД
МБАЛ-Пловдив към ВМА-София
Гл. ас. д-р Галя Тончева
Нано Технологии ЕООД,
Обединена млечна компания ЕАД
„Самостоятелна медико-диагностична лаборатория – Рамус“ ООД
Областна дирекция по безопасност на храните – Пловдив
„Медицински център Нолекс“ ООД
СМДЛ Синево ЕООД
Гл. ас. д-р Деяна Георгиева
Институт по зеленчукови култури „Марица“, гр. Пловдив
Институт по оптически материали и технологии „Акад. Йордан Малиновски“-БАН
Енергийна агенция – Пловдив
Гл. ас. д-р Йорданка Стефанова
Средни училища и професионални гимназии

Указание за прием на документи:

Обучаваща организация

  • Договор на обучаващата организация в 3 екземпляра с печат, подпис и списък на менторите генериран от системата. Договорът се генерира след като обучаващата организация е избрана от студент;
  • Договор/и на ментор/и от обучаващата организация в 3 екземпляра само с подпис. Договорът се генерира след като менторът е избран от студент;

Студенти 

  • Генериране на договор от системата в 3 екземпляра подписан лично от студента, след като:

– сте се уверили, че обучаващата организация има сключен договор с ПУ „П. Хилендарски“;
– сте избрали ментор от обучаващата организация;
– сте избрали академичен наставник и той е потвърдил вашите програма и график;
– сте фиксирали начална дата на практиката –  две седмици след датата на подаване на договора.

ВАЖНО: При попълване на личната информация в профила на студента използвайте личен IBAN

Удостоверенията за завършена практика може да получите от деканата на Химическия факултет в месеца след приключване на практическото обучение.