КОНСПЕКТ ПО ИСТОРИЯ НА СЛАВЯНСКИТЕ ЛИТЕРАТУРИ

Славянска филология

 1. Сравнително славянско литературознание
 2. Старите славянски литератури 9. -13. век
 3. Лаицизация на средновековните литератури
 4. Дубровнишко-Далматинска литература
 5. Полски ренесанс. Ян Кохановски
 6. Чешка реформация. Ян Хус
 7. Ян Амос Коменски
 8. Полски барок
 9. Чешки барок
 10. Южнославянски барок
 11. Културно-историческа характеристика на Възраждането
 12. Южнославянско просвещение
 13. Полско просвещение и класицизъм. Игнаци Крашицки
 14. Чешко просвещение и класицизъм
 15. Фолклорът и възрожденското културно съзнание
 16. Идеята за славянска взаимност
 17. Романтизмът в южнославянските литератури
 18. Полски романтизъм
 19. Адам Мицкевич
 20. Юлиуш Словацки
 21. Чешки романтизъм
 22. Карел Хинек Маха
 23. Типология на реализма от втор. половина на ХІХ в.
 24. Ян Неруда
 25. Полски позитивизъм
 26. Историческия роман от кр. на ХІХ и нач. на ХХ в.
 27. Полски символизъм. Станислав Пшибишевски
 28. Чещки символизъм
 29. Символизъм в южнославянските литератури
 30. Бранислав Нушич
 31. Борисав Станкович
 32. Ярослав Хашек
 33. Карел Чапек – научна фантастика
 34. Карел Чапек – философски романи
 35. Славянски авангардизъм
 36. Експресионизмът в славянските литератури
 37. Поетизъм и сюрреализъм в чешката литература
 38. Витезслав Незвал
 39. Авангардизмът в славянските литератури
 40. Иво Андрич
 41. Южнославянските литератури след 1945 г.
 42. Полската литература след 1945 г.
 43. Чешката литература след 1945 г.