Има ли привилегировани потребители в ПУ?

By , April 9, 2006 12:33 pm

Този въпрос се задава от дълго време и от много хора в ПУ. Той често е породен от незнание или грешно интерпретиране на фактите. С текста по-долу на по-достъпен език ще разясня начина на работата на мрежата с нюанс към евентуалните “привилегии”.

Всички потребители на ПУ имат достъп до Интернет само през прокси сървър, който те настройват на интернет клиентите си. Логическия достъпа до този прокси сървър се гарантира чрез пресоналната ви Фокус регистрация, а физически през един от трите локални маршрутизатора в ПУ: на ХФ, на ЛИТ или на УИЦ.

Физическия достъп и скоростта Ви до прокси сървъра, който Ви доставя Интернет зависи от параметрите на работната Ви станция и от това как тя работи (англ.: performance), включително и на кабелното трасе до прокси сървъра. За оптимизации по тези пунктове можете да се консултирате с локалния си администратор.

Логическия достъп за всички потребители е еднакъв или с други думи прокси сървъра не прави разлика между потребителите. Изключения от това правят потребители с временно прекъснат достъп поради причини, описани в “Условията за ползване на мрежата“.
Допълнителни въпроси за приоритетите и достъпа до различни услуги от мрежата на ПУ към Интернет можете да задавате тук под формата на коментари към този пост.

Атанас Терзийски
вътрешен тел: 449

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Panorama Theme by Themocracy