IPv6 услуги в мрежата

By , September 30, 2006 3:58 pm

Използвайки VLC media player от вашата IPv6 работна станция може да слушате на живо Surge Radio, Virgin Radio, Radio UTUTO, няколко полски радиостнции, както и бърз достъп до други IPv6 услуги в мрежата.

Open Student TV Network

By , September 28, 2006 3:06 pm

Уважаеми студенти и колеги. От днес (28.09.2006) имате тестово достъп до Open Student TV Network. Важно в случая е, че трафик от аудио/видео предаванията няма да се отчита. Необходимо е да имате инсталиран Windows Media Player поне 10-та версия.
За директен достъп до предаванията на OSTN можете да започнете оттук:

  </td> </tr> </table>

В случай на проблеми или при нужда от техническа консултация моля да се обръщате към Мария Гуджева (тел. 332)

Focus статистики

By , September 28, 2006 2:42 pm

Обобщени и публични статистики за услугата Focus net можете да следите на адрес: http://focus.uni-plovdiv.bg/guest/stats.do.

Panorama Theme by Themocracy