Натоварена часова зона

By , January 12, 2008 4:30 pm

Уважаеми Фокус потребители,

Анализът на потребителския трафик показва сериозно натоварване в часовата зона от 8:00 до около 19:00-20:00 часа през дните от понеделник до събота. В същото време се генерира значителен трафик от развлекателни сайтове като data.bg, vbox7, youtube и т.н., което затруднява работата на останалите потребители и мрежовите услуги, предлагани от ПУ.

В интервала от 10:00 до 18:00 часа за дните от понеделник до събота се забранява достъпа до развлекателни асреси, които ще са достъпни в неделя или от 18:00 до 10:00 на следващия ден.

SMTPs на ПУ, достъпен извън ПУ

By , January 11, 2008 10:41 pm

От днес (11.01.2008) POSHTA приема и изпраща Вашите писма, дори и да сте извън мрежата на ПУ (вкъщи или чужбина). Настройки:
* SMTP Server: poshta.uni-plovdiv.bg
* Port: 465 (SMTP over SSL default)
* Изисква се username и password
* Избирате опцията “SSL”

Тези от Вас, които ползват SMTP сървър за предаване на университетската им поща извън мрежата ПУ задължително трябва да преминат към настройките от по-горе, в противен случай вероятността изпратената ПУ поща да се счете за СПАМ от получателя е много висока.

Описаният начин е препоръчителен за изпращане не само на университетска поща.
Настройките са аналогични с тези на GMail.

Panorama Theme by Themocracy