Category: Поща@ПУ

Поща@ПУ – някои промени

comments Comments Off on Поща@ПУ – някои промени
By , August 12, 2009 2:13 am

Зачестиха злоупотребите с откраднати пароли на потребители на пощенския сървър. Това позволява на спамещите, използвайки ресурсите на ПУ, да изпращат нежелана поща до хиляди потребители по света. За осуетяването на тези планове въведохме някои ограничения в ползването на пощенския сървър, които няма да засегнат работата Ви.

От днес 12.08.2009 всеки SMTP клиент може да изпраща писма до най-много 30 получателя в рамките на 2 минути. Потребителите на услугата webmail се разглеждат като един клиент и ползват сумарно един лимит.

За обратна връзка или корекции на това правило ползвайте e-mail адреса poshta @ uni-plovdiv bg.

Преиздаване на сертификати

By , May 31, 2009 2:14 pm

Преиздадени са сертификатите за следните хостове:

DNS Name: xeon.uni-plovdiv.bg
DNS Name: forum.uni-plovdiv.bg
DNS Name: web.uni-plovdiv.bg
DNS Name: net.uni-plovdiv.bg
DNS Name: photo.argon.acad.bg
DNS Name: argon.uni-plovdiv.bg
DNS Name: bio.uni-plovdiv.bg
DNS Name: law.uni-plovdiv.bg
DNS Name: nature.uni-plovdiv.bg

DNS Name: tapas.uni-plovdiv.bg
DNS Name: focus.uni-plovdiv.bg

DNS Name: slovo.uni-plovdiv.bg
DNS Name: students.uni-plovdiv.bg

DNS Name: poshta.uni-plovdiv.bg
DNS Name: mail.uni-plovdiv.bg
DNS Name: mail.argon.acad.bg

като последните 3 (за ПОЩА@ПУ) удостоверяват услугите SMTPs, POP3s, IMAPs (освен HTTPs разбира се)

Сертификатите са издадени на 29.05.2009 и са валидни до 28.06.2010. Напомняме Ви, че гарантирането на безпроблемната работа с описаните по-горе адреси (съответно услуги) е свързано с инсталирането на ROOT сертификата на BG.ACAD | CA във вашия браузър, e-mail клиент и т.н. ROOT сертификата на BG.ACAD | CA  е достъпен в pem и der формат на този адрес:
http://ca.acad.bg/ca_cert.html

За допълнителна информация и възможност за дискусия ползвайте форума на адрес:
https://forum.uni-plovdiv.bg/index.php?topic=3502.0

Как да намалим още получавания SPAM?

By , June 23, 2008 9:49 pm

Уважаеми потребители на ПОЩА@ПУ,

Имате ли желание да се присъедините към борбата със спама, който ежедневно получаваме? Това е възможно, като обучаваме нашата спам защита. Ако отговорът Ви е “ДА”, ето какво е необходимо да направите:

Създайте папка с име “_spam_” и премествайте в нея всички получени нежелани писма, които не са били разпознати от системата като спам (т.е. не са маркирани със [***SPAM***] в заглавието).

Папката “_spam_” трябва да се намира на сървъра, а не на локалния Ви компютър. Това може да се реализира от адрес https://poshta.uni-plovdiv.bg, или ако използвате IMAP достъп до пощата си.

Системата ще анализира автоматично съдържанието на писмата в папката “_spam_” и ще оптимизира критериите си за оценка на спама. Папката ще бъде периодично изпразвана автоматично след като съдържанието й бъде анализирано.

Panorama Theme by Themocracy