Доклад 2008-2010

comments Comments Off on Доклад 2008-2010
By , January 29, 2011 11:14 pm

Доклада относно развитието на мрежовите услуги и външната свързаност на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” за 2008, 2009 и 2010 г. можете да свалите от тук.

Panorama Theme by Themocracy