За крайните срокове около poshta

By , December 24, 2007 10:31 pm

Ако “пощата Ви” не функционира както очаквате (или поне както до сега), моля подсигурете се, че разбирате смисъла на текста по-долу – вероятната причина за изненадите Ви.

(1) Въведена е INBOX квота от 100 MB. Това означава, че ако Вашият INBOX е над тази стойност (INBOX Usage над 100%) няма да можете да получавате нова поща. Проверете текущата си INBOX квота от адрес https://poshta.uni-plovdiv.bg
Внимание! Квотата за месец Януари (до 31.01.08) ще може да достига до 150%.

(2) Блокирани са mailbox регистрациите на следните потребителите, не подали към момента нужната информация: apetrov, cena, ginbak, gruev, mkoleva, nikolai, panko, slavi и svetlatch. Същите ще бъдат изтрити в края на Януари, ако не подадат необходимите данни:
username:
Ime i Familia:
Obvarzanost s PU:
telefon za kontakti:

(3) Също до края на Януари 2008 се блокират и mailbox регистрациите на: history, a007, anivel, carcentr, careerdv, deanfmi, dean-fmi, deanphys, decanpf, dokladi, edpsy, estvaz, europa, ff, filpol, fp7, intvdpf, mio, mpeu, muzika, nup, pf, pup, slavfil, testdaf, tipis, tmfv, tmfvpf, u4imi, ucvdpf, ukmi, vdeanfmi и vestnik. Които трябваше да бъдат трансформирани в alias-и.
Повече информация четете тук: http://net.uni-plovdiv.bg/?p=126

(4) POP3 достъпа до Вашия mailbox вече не функционира. Той е заменен с POP3s (Secure POP3), порт 995.

(5) Поща адресирана до …@carbon.pu.acad.bg, …@mail.argon.acad.bg, …@argon.uni-plovdiv.bg, …@ulcc.uni-plovdiv.bg или …@ulcc.pu.acad.bg вече не се получава. Моля обърнете внимание, че UNI-PLOVDIV.BG е домейна на ПУ и като такъв той единствено следва да се анонсира занапред. До 01. Юни 2008 ще се доставя поща адресирана до …@pu.acad.bg и …@argon.acad.bg. Времето лети. Анонсирайте активно промяната в адреса си (ако има такава).

(6) Това са потребители, които са ползвали пощата си последно през 2005: ludmila, tania, kiskinov, asehri, vasvazo, alex, alexiv99, zivkasim, franko, aalexiev, mirka, krasteva, poliat, wagenim, baltov, georgek, topalska, etomova, mdusheva, raina, soniaka, mari_s, galena, kostova, vesmar, bvalkov, op_fmi, eli66, nsom2005, asenkar, tchalako, egetova, kucarov, ganka, bosev, papanov, draga, vesela, nery, alfsan, katia, dimov, ibcys. Тези mailbox регистрации вече са изтрити.

За връзка с нас освен познатите Ви начини, можете да използвате и feedback формата от https://poshta.uni-plovdiv.bg

Важен краен срок за поща@ПУ

By , December 10, 2007 10:27 am

Дата: 10 Декември 2007

Какво ще се случи до края на годината (накратко още веднъж). Моля обърнете внимание!

1) Потребители с размер на INBOX над 100M няма да могат да получават поща. Проверете текущото състояние на Вашият INBOX тук. За повече информация, четете тук.

2) POP3 достъпа до входящата Ви поща спира да функционира. Той е заменен с POP3s (SSL).

3) Поща адресирана до домейните @carbon.pu.acad.bg, @mail.argon.acad.bg, @argon.uni-plovdiv.bg, @ulcc.uni-plovdiv.bg и @ulcc.pu.acad.bg след края на 2007 няма да се получава.

4) Липсват данни за mailbox регистрациите: apetrov, cena, ginbak, gruev, janeraik, jeko, mkoleva, nikolai, panko, slavi, svetlatch, topalska, venblag. Краен срок за попълване на липсващите данни – до края на 2007.

5) Следните mailbox регистрации не са персонални: a007, anivel, carcentr, careerdv, deanfmi, dean-fmi, decanpf, dokladi, edc, edpsy, estvaz, europa, exchange, ff, filpol, fp7, intvdpf, law, mio, mpeu, muzika, nsom2005, nup, op_fmi, pf, pup, rhizai, slavfil, sociolog, testdaf, tipis, tmfv, tmfvpf, u4imi, ucvdpf, ukmi, vdeanfmi, zpk. До края на годината трябва да бъдат преобразувани в alias-и. За повече информация четете тук.

6) В началото на Януари 2008 ще бъдат премахнати mailbox регистрациите на потребители, които не са ползвали пощата си от 2005.

Игнорирането на тези условия може доведе до прекъсване на достъпа до вашата поща към ПУ.

Доклад за мрежата на ПУ през 2007

By , December 7, 2007 1:12 pm

Доклад относно резултатите от извършените дейности за мрежата на
Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” през 2007 можете да изтеглите оттук.

Panorama Theme by Themocracy