Прекъсване на тока

By , August 19, 2006 10:08 am

На 21.08.2006 (понеделник) ще има прекъсване (прекъсвания) на електрозахранването в Ректората на ПУ на ул. Цар Асен 24, поради ремонтни работи в сградата. Това ще засегне достъпа до университетската страница на адрес http://www.uni-plovdiv.bg.

Panorama Theme by Themocracy