Прекъсване на мрежата

By , June 28, 2006 5:37 pm

След сериозна гръмотевична буря в 17:20 отказа мрежово устройство между Химически факултет – сграда и ПУ – Ректорат. Това доведе до прекъсване на Интернет връзката на по-голямата част от потребителите на университета, включително и на някои важни сървъри. Проблема ще бъде отстранен утре сутрин (29.06.06.).

Panorama Theme by Themocracy