IPv6 адреси

By , March 12, 2006 6:54 pm

Потребители с коректно конфигурирана работна станция могат да започнат сърфирането в IPv6 мрежата от адрес http://search.acad.bg, което е прототип на търсачка разработена от колегите в София (Нина и Ведрин). Резултатът от търсенето е списък от IPv6 адреси, скоростта на трансфер от които можете да достигне до 10 Mbit.

IPv6 в Химически факултет

By , March 9, 2006 2:11 pm

Току що пуснахме първия IP адрес от новото поколение (v6) на потребителска станция в ПУ – Химически факултет. Благодаря на всички, които съдействаха и помогнаха за това!

В момента всеки потребител от ХФ-сграда, Библиотека и Костаки Пеев може да ползва IPv6. Желаещите да се свържат с Ирина Кожухарова за повече информация. Останалите потребители на ПУ ще се наложи да изчакат до пълното завършване на настройките на LAN рутерите в УКЦ и ЛИТ.

IPv6 за първи път в ПУ и България

By , March 8, 2006 12:58 pm

От вчера (07.03.2006) Пловдивски университет разполага с мрежа от ново поколение – IPv6. Адреса й е 2001:4b58:27::/48 и в момента се подготвя за ползване от потребителите на ПУ.

IPv6 е нова версия на текущия в момента (и масово използван) Internet Protocol (IP) версия 4 или IPv4, който се развива от края на 60-те и 70-те, като е стандартизиран през 1981 от ArpaNET. Идеята за създаването на протокола е нямала претенции покриване на съвременните изисквания и нужди, което води до разработване на IPv6 от 1996.

По настоящем IPv6 се налага, но все още е по-скоро експериментален, отколкото работен протокол за Интернет. Предимствата за вас (като IPv6 потребители на ПУ) ще са (1) ще имате неограничен и нефилтруван трафик до IPv6 адреси, (2) ще разполагате с реален IPv6 адрес, който също няма да бъде филтруван, (3) ще се докоснете до модерните мрежови тенденции.

Пловдивски университет и част от НИМ са първите институции в България, които ползват адреси от IPv6 адресното пространство. Инициативата е подета от колегите в София, поддържащи НИМ. Специална благодарност на Ведрин за оказаната помощ и знания при пускането на IPv6 в ПУ.

Новата IPv6 мрежа на ПУ e: 2001:4b58:27:0:0:0:0:0/48
Настоящата IPv4 мрежа на ПУ: 194.141.27.0/24

Допълнителна информация за IPv6 в мрежата:
http://bg.wikipedia.org/wiki/Internet_Protocol
http://www.6diss.org/e-learning
http://www.6net.org

Panorama Theme by Themocracy