Поща@ПУ – дефект

comments Comments Off on Поща@ПУ – дефект
By , May 27, 2010 10:12 am

Пощенският сървър на Пловдивския университет дефектира и в момента е спрян. Очаква се решение/одобрение за закупуване на нова машина, която да се подготви за пощенски сървър. Надяваме се да няма загуба на данни до момента на спиране на пощата.

eduroam… OK

comments Comments Off on eduroam… OK
By , May 20, 2010 10:18 pm

От днес връзката с централните радиус сървъри в Европа е възстановена, в резултат на което eduroam в ПУ и България работи напълно пълноценно. Приятно ползване.

Допълнителни ресурси:
http://www.eduroam.org
http://www.eduroam.bg
http://eduroam.uni-plovdiv.bg

Panorama Theme by Themocracy