Безжичен Интернет

By , October 27, 2007 11:37 am

Фокус потребителите, регистрирани преди 12.07.2009, трябва да инициализират регистрацията си чрез еднократно включване в системата оттук:
https://focus.uni-plovdiv.bg/security/login.do


Какво е eduroam?

eduroam (EDUcation ROAMing) е роуминг-инфраструктура, използвана от академичните институции в Европа, Азия, Австралия и Канада за оторизация при достъп до мрежата. Пловдивският университет също е част от тази инфраструктура. Това гарантира достъп до Интернет на нашите преподаватели и студенти, когато гостуват в академична институция, членка на eduroam, без допълнителни регистрации. От друга страна, гостите на ПУ, идващи от институция членка на eduroam, могат също да ползват Интернет без допълнителни регистрации.

Как да използваме eduroam в Пловдивския университет?

Необходима ви е Focus регистрация. Ако сте служител, студент или външно лице, моля, спазвайте процедурата по регистрация на адрес: https://focus.uni-plovdiv.bg/guest/reg/acc-type.do

За настройка на работната ви станция следвайте указанията съобразно системата ви:

1. Windows XP (Aко Windows XP не роддържа WPA2, инсталирайте следния плъгин: WPA2 Support)

2. Windows Vista

Как да използваме eduroam в чужбина?

Ако приемащата страна членува в eduroam (това можете да проверите от http://www.eduroam.org), то използвайте съответните настройки, оторизирайки се по аналогичен начин, както в ПУ с вашите Focus потребителско име и парола. Оторизацията в или извън ПУ е една и съща.

………………………………………………………………………………………………………………………..

Разпределение на eduroam точките за достъп:

Технически характеристики

Wireless standart: 802.11b/g
SSID: eduroam
Authentication: 802.1x (WPA2/AES)
Username: <focus_username>@uni-plovdiv.bg
Password: <focus_password>
Supported EAP types: TLS, TTLS, PEAP
Tunneled authentication: MSCHAPv2, MSCHAP, CHAP, PAP, GTC
IP Pool: 194.141.17.0/24

No.    Местоположение

———————————————————————————–

20     Вътрешен двор (на парното)

21     Икономическа библиотека

22     Кабинет 361

23     Кабинет 311

24     Кабинет 104

25     Деканат Филологически факултет

27     Заден двор (на УИЦ)

28     Сървърна стая – ФИСН

29     Химически факултет (лаб. Органична химия)

30     Биологически факултет (Етаж 1, 150 кабинет)

31     Биологически факултет (Етаж 2, 182 кабинет)

32     Биологически факултет (Етаж 2, 172 кабинет)

33     Биологически факултет (Етаж 2, Доц. Бечев)

34     Биологически факултет (Етаж 1, 154 кабинет)

35     Биологически факултет (RNA LAB)

Статистика: Състояние на точките за достъп

………………………………………………………………………………………………………………………..

Полезни връзки

http://www.eduroam.org
http://www.eduroam.bg
http://eduroam.uni-plovdiv.bg

FAQ

Q: Какви потребителско име и парола мога да ползвам?

A: Потребителското ви име за eduroam е Focus името ви, последвано от @uni-plovdiv.bg. Така например, студент с факултетен номер 0705071001 ще има потребителско име stu0705071001@uni-plovdiv.bg със съответната парола.

………………………………………………………………………………………………………………………..

Q: Защо е нужно потребителското име да съдържа @uni-plovdiv.bg?

A: По този начин принадлежността към институция е ясно дефинирана, например alfredo@ua.es показва, че съответният потребител е от Университета в Аликанте, Испания.

………………………………………………………………………………………………………………………..

Q: Ще мога ли да ползвам достъп до бази данни като SCOPUS и ISI?

A: Не, eduroam е само механизъм за оторизация и няма общо със свързаността на съответната институция.

………………………………………………………………………………………………………………………..

Q: Работи ли eduroam на различни платформи?

A: eduroam използва отворени стандарти и е напълно съвместим с Windows, Linux, MAC OS (iPhone) и дори Windows CE, Windows Mobile и Symbian.

………………………………………………………………………………………………………………………..

Q: Сигурен ли е eduroam?

A: eduroam е базиран на най-сигурните стандарти за кодиране и аутентикация, използвани в комерсиалните точки за безжичен достъп. Вашата сесия до точката за достъп е надеждно защитена.

………………………………………………………………………………………………………………………..

Q: Имам проблем със свързването чрез Windows Wireless client при повторна аутентикация?

A: Решение на проблема може да бъде изчистване на кеша, който съхранява удостоверението за самоличност (creditential). Тази кеш се съдържа в ключ от регистрите на OS-a. Премахването на този ключ става чрез стартиране на .reg файл, съдържащ следната инструкция:

Windows Registry Editor Version 5.00
[-HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Eapol\UserEapInfo]

Download: clearEAP.reg

………………………………………………………………………………………………………………………..

Q: Имам въпрос, който не е описан в тази секция. Искам да попитам?

A: Моля, пишете до eduroam at uni-plovdiv bg и ще ви отговорим.

Нови по-големи квоти

By , October 17, 2007 5:46 pm

От 01.11.2007 – Денят на народните будители, трафик квотите за Focus net услугата ще бъдат увеличени, както следва:

* за служители: от 2.5 GB на 3.0 GB
* за студенти: от 1.0 GB на 2.0 GB
* за външни: от 2.0 GB на 2.5 GB

Cisco 1800 за ПУ (2)

By , October 8, 2007 6:04 pm

Четирите Cisco 1800 маршрутизатора са дарени на Пловдивския университет с документ подписан от Cisco Systems Belgium на 19.09.2007. Устройствата ще бъдат приоритетно използвани за IPv6 обучение на студенти от ПУ. Подканят се всички заинтересовани студенти и преподаватели да се свържат с Атанас Терзийски (вътр. 449) за допълнителна информация. Допустимо е използването на маршрутизаторите и извън IPv6 областта.

Panorama Theme by Themocracy