Eduroam IP pools

comments Comments Off on Eduroam IP pools
By , September 15, 2009 9:45 pm

Днес, с отпадането на последните 2 стари (SSID: uni-plovdiv.bg) точки за достъп, разположени във Философско-историческия факултет са разширени “IP pools” на Eduroam мрежите в Ректората и Биологическия факултет (сграда) както следва:

Ректорат
IPv4: 194.141.17.0/25 (общо 120 клиентски IP адреса)
IPv6: 2001:4b58:27:17ed::/64

Биологически факултет
IPv4: 194.141.17.128/25 (общо 120 клиентски IP адреса)
IPv6: 2001:4b58:27:17b::/64

Panorama Theme by Themocracy