Отворено писмо

By , May 2, 2006 1:31 pm
ОТВОРЕНО ПИСМО
до проф. дфн Иван Куцаров,
Ректор на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”
от ас. д-р Атанас Терзийски,
Интернет-администратор на Пловдивския университет

“Ей момченце, няма да се занимавам с теб! Тръгвай веднага!” – бяха думите на пазача-охрана на Пловдивския университет, изречени на 1 май 2006 г., гонейки ме от служебното ми място в Химическия факултет, където работя като асистент по Компютърна химия и като администратор на университетската мрежа. За пореден път бях възмутен дори потресен от арогантността на охраната.

С настоящето отворено писмо искам да дам гласност на една традиция, която по неясни причини продължава да съществува и до ден днешен във втория по големина ВУЗ в държавата ни, а именно деспотичността на пазачите над преподавателския и изследователски състав след края на работния ден.

Работата в университета е позволена до 20:00 часа в работен ден и до 17:00 или 18:00 през събота, неделя и празници е неясно и твърдо отстоявано правило от охраната. Често се “правят и компромиси”, в които случаи сме заключвани и съответно отключвани под точно определен час, така че в “благородно отпуснатото време от охраната можем да работим”.

Мисля, че е крайно време ръководството на университета да разбере следните няколко основни неща (валидни за целия свят):

1. Умствената и експериментална дейност НЕ са рутинна работа и като така не следва да се ограничават по време.

2. Пазачите трябва да бъдат в помощ на преподавателския и изследователския състав, а не те да дават оценки какво и кога да се работи.

3. Всяка една сграда задължително трябва да бъде снабдена с 24 часов противопожарен изход, който да се ползва за евакуиране на сградата.

Още веднъж искам да подчертая, че наложената обстановка води до конфликти, които са напълно ясни, абсурдни и крайно нежелателни за всеки академичен работник, студент или служител на университета.

02.05.2006                  С уважение:
гр. Пловдив                            ас. д-р Атанас Терзийски

10 Responses to “Отворено писмо”

 1. Напълно се присъединявам в подкрепа на писмото, защото и аз съм бил свидетел на това.

 2. Мария Гуджева says:

  Присъединявам се към думите на ас. д-р Терзийски че охраната трябва да подпомага основната дейност на университета т.е. научно-изследователската и образователна, а не да пречи, наблюдава се даже провал на учебни занятия “благодарение намесата на охраната”.

 3. Валентин Петрусенко says:

  Аз също подкрепям мнението и изискването на колегите относно режима на достъп и работа в университета. Това още повече важи за природните науки, където лабораторните процеси не могат да се подчиняват на разписанието на охраната. Лично аз съм попадал в такива ситуации, и тъй като живея извън Пловдив, съм бил принуден да чакам охраната да дойде и отключи вратите, поради което съм изпускал влака си.
  Проблемът е лесно решим от тхническа гледна точка, като се монтират подходящи брави и ключалки. Освен това, работил съм в редица университети извън България и там такъв проблем наистина не съществува.
  Ако е енеобходимо, ще подкрепя петицията и в открит разговор с ръководството на университета.

 4. Николай Ковачев says:

  Съгласен съм с написаното от Атанас Терзийски. Ще ми се да добавя и още нещо – за едно несвикнало око, външния вид на част от охраната на ПУ извиква в галвата понятието “неадекватност”, да не кажа дори нещо повече, от рода на “треторазряден уестърн”.
  Всъщност нещата така или иначе ще се променят, дано е по-скоро и към по-добро.

 5. Балик Джамбазов says:

  Мисля, че почти всеки преподавател се е сблъсквал с подобно отношение, макар че чл. 138 ал. 8 от Правилника на ПУ гласи:

  Чл. 138. Преподавателите имат право:
  /8/ Свободно да използват работното си място по всяко време, като спазват изискванията за охрана и безопасност на труда и Правилника;

  Просто този правилник трябва да се знае и спазва от всички.
  Напълно подкрепям Атанас Терзийски.

 6. delchev says:

  От доста дълго време се чудя как е възможно един научен работник да бъде ограничен от работното време (до 20.00 ч). Ние с наука ли се занимаваме или продаваме зеленчуци на пазара!!!! Във всяка цивилизовна страна научните работници имат24 ч. достъп до работното си място. За целта ръководството на университета им е осигурило служебен вход. Време е и тук да е така. От какво толкова се пазим! Нима най-големите кражби в ПУ не са ставали през деня…….

 7. Г. Василев says:

  Мисля, че писмото е добър повод да се последва примерът на много добри университети, именно, неограничен достъп на преподавателиете, а охраната да си гледа пряката работа.

 8. Венцислав Русинов says:

  Напълно подкрепям писмото.Във Биологическия факултет при подобна ситуация съм имал не едно и две пререкания с пазача Любомир Иванов. Мои колеги са заключвани от него,според мен целенасочено, в лабораториите.Това наистина е неприемливо за един нормален университет и трябва да се промени час по скоро.

 9. Petko Mitev says:

  Включвам се в полемиката по дискутирания проблем със следните аргументи: Достъпът в сградата на ПУ след негласно установения „край на работния ден” следва да отговаря на едно много важно изискване – да бъде оторизиран, т.е. неговото осъществяване следва да отговаря на ред изисквания. Ето защо неограниченият достъп, по който завистливо въздишат привържениците на тази иначе много хубава идея, изисква цялостна реорганизация и техническо обезпечаване на системата за ред и сигурност в Университета. Разсъждавайки по тази тема в съзнанието ми неволно изплуват кадри от западни филми, в които служители от охраната (облечени в дрехи – последен писък на модата) си седят в удобно помещение с крака, вдигнати на масата, но (забележете) на една ръка разстояние около тях има:
  1. монитори, свързани с видеокамери, наблюдаващи възлови входно-изходни артерии от сградата;
  2. „паник-бутони” за различни екстремални ситуации;
  3. монитори, на които се визуализира информацията от персонални идентификационни карти, с помощта на които (вкарвайки ги в съответен картов четец – reader) служителите да могат да се идентифицират и влизат в сградата по всяко време на денонощието (вкл. 20:00 – 06:00 ч.).
  4. системи за гласова комуникация и визуална идентификация на влизащите през т. нар. „служебен вход”;
  5. надеждни системи за алармиране в случай на пожар, базирани на съответни датчици (противопожарни системи);
  6. системи (датчици), регистриращи човешко присъствие в отделни кабинети (или поне сгради) от охранявания обекти т.н. и т.н.
  Мисля, че без реализацията на поне няколко от горните „глезотии” не може да се говори сериозно за действително оторизиран достъп в сградата на университета в „нерегламентирания” часови диапазон 20:00 – 06:00 ч. Да се твърди обратното би означавало служителите от охраната да се обричат (всяка нощ) на кошмарната необходимост да следят „трафика” на влизащите и излизащите в (от) университета хора, като може да им се наложи да го правят (хипотетично) около 900 пъти през нощта (колкото приблизително са служителите в ПУ). А въпросния трафик все пак трябва да се следи и служителите от охраната трябва да знаят във всеки момент колко (и дори кои) хора се намират в сградата на университета. Подобна информация би била жизнено важна напр. в случай на природни бедствия, аварии, пожар (да се знае колко пострадали има вътре), както и в случай на взлом (да се знае кои са евентуалните заподозрени или съучастници) и т. н.
  Мисля че спор по това достъпът в сградата на ПУ да бъде оторизиран, няма. Затова считам, че дискутиращите се варианти за влизане и излизане чрез „пожарни изходи” (!!), „подходящи ключалки” и т.н. са просто безотговорни и несериозни. Недоумявам също защо г-н Терзийски, който положи огромни усилия в практическата реализация на системата за оторизиран достъп до локалната ни мрежа, вдига толкова нелицеприятен шум около дейността на служителите от охраната. Като човек, посветил немалко време в писане на правила, ограничения, задължения и изисквания за ползване на една (при това виртуална) система (LAN-мрежа) той би трябвало да е доста по-наясно със спецификата на оторизираните достъпи и с начините и изискванията за тяхната практическа реализация. Затова той би следвало да приема и спазва правилата за оторизирано „ползване” на научните ресурси и сградния фонд на ПУ в работно и извънработно време, а не да създава проблеми на хората (охраната), задължени да ги прилагат и спазват (не по собствено желание). А правилата, както е добре известно, се пишат не от пазачите, а от администрацията на ПУ, и тя е тази, към която г-н Терзийски следва да насочи своето възмущение. И като върл противник на неоторизираните достъпи г-н Терзийски следва да е наясно, че ако такъв вид достъп се осъществи в мрежата на ПУ, щетите от това ще са символични (дори нулеви), но ако се осъществи в сградата на ПУ в „нерегламентирания” часови диапазон 20:00 – 06:00 ч., щетите ще са солидни (съизмерени с бюджета на ПУ).
  Затова смятам че докато системата за охрана на университета не се изгради и обезпечи технически по модел, близък до западните стандарти, хубавата идея за неограничен (по време) достъп няма как да се реализира.

  07. 05. 2006 г.
  Петко Митев

 10. Евелина Даскалова says:

  Мисля че фактът, че работя в ПУ е достатъчна оторзация да мога да ползвам свободно работното си място, още повече нали се водим на ‘ненормирано работно време’. На мен също често ми се е случвало да се препирам с пазачите за това докога мога да остана на работа, сякаш те знаят това по-добре от мен, да ми “висят на главата” мърморейки и други подобни, направо казано простотии! Отношението не само на пазачите, но и на администрацията като цяло към преподавателите е абсурдно. А иначе сигурно може да се измислят по- подходящи мерки за безопасност от това да се опразва сградата “на пожар” всяка вечер

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Panorama Theme by Themocracy