“E-mail Псевдоним” за студентите на ПУ

By , March 21, 2008 2:39 pm

Днес 21.03.2008. студентите на Пловдивския университет могат сами да регистрират свой e-mail адрес в областта @student.uni-plovdiv.bg. Услугата е налична за студенти на университета с потвърдена Фокус регистрация, като управлението се извършва след логическо включване в системата Фокус на адрес https://focus.uni-plovdiv.bg, менюто “Профил”, “E-mail псевдоним”.

Моля, използвайте услугата разумно и помнете, че по този начин се идентифицирате официално като студент на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”

Panorama Theme by Themocracy