Въпроси относно “Заповед р33-151 от 17.01.2008”

By , February 2, 2008 4:09 pm

Въпроси отнсно Заповед р33-151 от 17.01.2008.

Въпрос: Който няма персонален служебен e-mail може ли да публикува личния си адрес в служебна ПУ страница?
Отговор: Не. Може да регистрира обаче персонален e-mail адрес в ПУ чрез този формуляр, който да публикува в страницата.

Въпрос: Не харесвам (не искам) да имам пощенска кутия (mailbox) в ПУ. Задължително ли е да се регистрирам?
Отговор: Не. Бихте могли да регистрирате персонален alias, който да пренасочва служебната ви поща към личния Ви адрес. За целта се попълва само таблица 2 на формуляра за регистрация. Новосъздадения e-mail (alias) се публикува на ПУ страниците, като именно този e-mail адрес следва да разпространявате и за Ваши бъдещи активности срързани с университета.

Panorama Theme by Themocracy