Category: IPv6

Промяна на IP адресите

comments Comments Off on Промяна на IP адресите
By , April 27, 2010 12:00 am

Сменени са IP адресите на Пловдивския университет. Новият блок включва приблизително 2 пъти повече IP адреса, които са агрегирани, а именно 194.141.96.0/21. IPv6 адресите се запазват същите, без промяна: 2001:4b58:27::/48.

Новите адреси на DNS сървъра на ПУ са съответно:
IPv4: 194.141.99.99
IPv6: 2001:4b58:27::9

Eduroam IP pools

comments Comments Off on Eduroam IP pools
By , September 15, 2009 9:45 pm

Днес, с отпадането на последните 2 стари (SSID: uni-plovdiv.bg) точки за достъп, разположени във Философско-историческия факултет са разширени “IP pools” на Eduroam мрежите в Ректората и Биологическия факултет (сграда) както следва:

Ректорат
IPv4: 194.141.17.0/25 (общо 120 клиентски IP адреса)
IPv6: 2001:4b58:27:17ed::/64

Биологически факултет
IPv4: 194.141.17.128/25 (общо 120 клиентски IP адреса)
IPv6: 2001:4b58:27:17b::/64

Доклад за мрежата на ПУ през 2007

By , December 7, 2007 1:12 pm

Доклад относно резултатите от извършените дейности за мрежата на
Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” през 2007 можете да изтеглите оттук.

Panorama Theme by Themocracy