Без прокси

comments Comments Off on Без прокси
By , November 29, 2009 3:45 pm

С подобряването на външната ни свързаност достъпа до интернет може да става и без прокси (портове  20,21,80,443). Можете да премахнете задължителното ползване на прокси от браузърите си.
Останалите политики се запазват.

Фокус услуги

comments Comments Off on Фокус услуги
By , November 3, 2009 8:40 pm

Презентацията от срещата в PDF формат можете да свалите оттук.

На въпроса относно антивирусен софтуер в ПУ: Такъв ще получим от Министерство на образованието, младежта и науката вероятно до края на годината. В момента тече процедурата, вижте тази новина.

Panorama Theme by Themocracy