Преносим и безплатен вътрешен номер

By , March 15, 2007 1:15 pm

За да използвате тази услуга трябва да получите IP телефонен номер (примерно 6066), както и, разбира се, да разполагате с вътрешен (трицифрен) номер в Пловдивския университет (примерно 295). Услугата е удобна за служители на ПУ, които пътуват до места с Интернет, където могат да ползват своя IP телефон и до който телефон могат безплатно да пренасочат обажданията до стационарния си номер в ПУ. Пренасочването можете да активирате чрез изпълнение на следните команди на стационарния си номер (примерите са дадени за посочените по-гореномера):

Директно пренасочване:
*116066# (кодът се набира от апарат с тонално избиране)
(След набирането на *11 ще чуете сигнал, след който трябва да наберете IP номера, към който искате да се пренасочват повикванията. Командата завършва с #)

Пренасочване след 18 секунди (важи само за ректората):
*146066#
(кодът се набира от апарат с тонално избиране)
(След набирането на *14 ще чуете сигнал, след който трябва да наберете IP номера, към който искате да се пренасочват повикванията, които не приемете до 18 секунди. Командата завършва с #)

Спиране на пренасочването:
#11# (кодът се набира от апарат с тонално избиране)
(С тази команда отказвате/спирате пренасочването на разговорите.)

За допълнителна информация можете да се обръщате към Емил Ангелов (вътр. 333) или Атанас Терзийски (вътр. 449)

Университетско Радио Неко

By , March 15, 2007 12:20 am

6*** номерата се набират от ПУ

By , March 7, 2007 1:07 am

От 06.03.2007 IP телефонните номера могат директно да се избират от вътрешните телефони в ПУ. Досега използваните номера от серията 58* са с тенденция да отпаднат, моля потребителите с такъв номер да анонсират вече само своя IP номер от типа 6***. Припомняме, че тези номера остават недостъпни за набиране от БТК. За допълнителна информация можете да ползвате телефонния указател на IP номерата в ПУ.

Panorama Theme by Themocracy