Промяна на IP адресите

comments Comments Off on Промяна на IP адресите
By , April 27, 2010 12:00 am

Сменени са IP адресите на Пловдивския университет. Новият блок включва приблизително 2 пъти повече IP адреса, които са агрегирани, а именно 194.141.96.0/21. IPv6 адресите се запазват същите, без промяна: 2001:4b58:27::/48.

Новите адреси на DNS сървъра на ПУ са съответно:
IPv4: 194.141.99.99
IPv6: 2001:4b58:27::9

Panorama Theme by Themocracy