Доклад 2008-2010

comments Comments Off on Доклад 2008-2010
By , January 29, 2011 11:14 pm

Доклада относно развитието на мрежовите услуги и външната свързаност на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” за 2008, 2009 и 2010 г. можете да свалите от тук.

Инсталиране на ROOT Certificate във Firefox

comments Comments Off on Инсталиране на ROOT Certificate във Firefox
By , December 31, 2010 2:58 pm

Тези инструкции ще ви помогнат да инталирате ROOT сертификата на BG.ACAD | CA, но те могат да се използват за инсталиране на кой да е друг ROOT сертификат, който по подразбиране не е инсталиран във Firefox.

Следвайте картинките, като започнете от адрес http://ca.acad.bg/ca_cert.html.Сега можете да отваряте безпроблемо “HTTPS страници” в Пловдивския университет, например https://focus.uni-plovdiv.bg.

Инсталиране на ROOT Certificate в IE

comments Comments Off on Инсталиране на ROOT Certificate в IE
By , December 31, 2010 2:43 pm

Тези инструкции ще ви помогнат да инталирате ROOT сертификата на BG.ACAD | CA, но те могат да се използват за инсталиране на кой да е друг ROOT сертификат, който по подразбиране не е инсталиран в Internet Explorer-а ви.

Следвайте картинките, като започнете от адрес http://ca.acad.bg/ca_cert.html.
Сега можете да отваряте безпроблемо “HTTPS страници” в Пловдивския университет, например https://focus.uni-plovdiv.bg.

Panorama Theme by Themocracy