Профилактика на сървърите

By , October 10, 2006 2:25 pm

Утре (11.10.2006) след 18:00 ще се проведе профилактика на основните сървъри в мрежата на ПУ. Това ще доведе до прекъсване на интернета, както и на повечето услуги предоставяни от и в университета. Очакваната продължителност е в рамките на 2-3 часа.

Предварително се извиняваме за причинените неудобства!

Два пъти по-бърз Интернет в ПУ от 29.09.2006

By , October 6, 2006 11:53 am

С решение на Управителния съвет на Сдружение “Национална изследователска мрежа” от 31.08.2006 г., се удвоява капацитета на линията ни. Считано от 29.09.2006 г. Пловдивския университет получава гарантирани 2 Mbps достъп до Паневропейската мрежа GÉANT без увеличение на членския внос.

Профилактика на линията

By , October 4, 2006 2:16 pm

В петък (06.10.2006) се очакват краткотрайни прекъсвания на мрежата в следствие на профилактика на част от трасето между Пловдив и София. Предварително се извиняваме за причиненото неудобство.

Panorama Theme by Themocracy