За @pu.acad.bg и @argon.acad.bg

By , May 23, 2008 12:08 pm

Поради голямата разпространеност на e-mail адресите към домейните @pu.acad.bg и @argon.acad.bg Вашият стар e-mail адрес ще продължи да функционира до края на 2008. Тази новина е свързана с точка 5 на съобщение.

Независимо от това, моля усилено анонсирайте промяната на e-mail адреса си на @uni-plovdiv.bg.

Panorama Theme by Themocracy