SPAM защита

By , November 23, 2007 5:33 pm

Уважаеми потребители,
от днес (23.11.2007, 17:00) работи спам защита на пощенския сървър на ПУ. Начина й на работа се изразява в автоматично сканиране на съдържанието на входящата поща като преценката се извършва по няколко различни критерии, участващи с различна тежест в крайната оценка дали съобщението да бъде класифицирано като спам или не. Съобщения определени като спам също ще се доставят, но ще бъдат маркирани в началото на Subject-а със [***SPAM***]. Така ще имате възможност ако програмата все пак е допуснала грешка в преценката си да разполагате с пощата си.

Удобно би било да си създадете папка SPAM или BULK, в която автоматично да записвате маркираните като спам съобщения. По този начин входящата Ви поща в INBOX ще бъде разтоварена от известно количество нежелана поща. Ако използвате WEB Mail услугата това ще можете да направите след включване от Options – Message Filters – [New] – Match: Subject, Contains: [***SPAM***], Move to и тук задавате Вашата спам папка. Накрая приемате филтъра с бутона [Submit].

Обновяване на пощенския сървър

By , November 21, 2007 2:07 pm

За дните 19 и 20 ноември 2007 сървърите, поддържащи пощенските домейни @UNI-PLOVDIV.BG, @PU.ACAD.BG и @ARGON.ACAD.BG, бяха обединени на нов сървър с име poshta.uni-plovdiv.bg.
От днес, 21.11.2007, Пловдивският университет има един общ домейн за поща, а именно @UNI-PLOVDIV.BG, който следва да бъде анонсиран от служителите на университета. От съображения за съвместимост старите домейни @PU.ACAD.BG и @ARGON.ACAD.BG ще продължат да функционират като такива до 1 юни 2008. След тази дата e-mail адресите към Пловдивския университет ще бъдат само @UNI-PLOVDIV.BG. Моля обърнете внимание на това и усилено анонсирайте тази промяна. Следва техническа информация за пощата.

Начини на проверка и изпращане на поща:
1. WEB Mail на адрес https://poshta.uni-plovdiv.bg.
В близко бъдеще ще бъде подобрен както дизайнът, така и функционалността на пощата. Ако често ползвате този начин на проверка, е добре да инсталирате сертификата перманентно. Така ще премахнете честите системни предупреждения.
2. Post Office Protocol v3 Secured (POP3S). Това е добре познатият начин на проверка. В случая обаче изрично трябва да подчертаете, че той е подсигурен (secured) чрез избиране на опцията SSL в настройките. Портът на услугата POP3S е стандартният 995 за разлика от 110 при POP3. От съображения за съвместимост POP3 достъпът до сървъра ще се запази до края на годината от вътрешната мрежа на университета. От външни мрежи достъпът ще се извършва *само* чрез POP3S и SSL.
3. Достъпът до SMTP ще бъде както и досега – само от мрежите на Пловдивския университет. Горещо препоръчваме да използвате и тук SSL достъп.
В резюме ето адресите за проверка и изпращане:
Адрес на WEB Mail – https://mail.uni-plovdiv.bg (port 443)
POP3S: mail.uni-plovdiv.bg (port: 995)
SMTP : mail.uni-plovdiv.bg (port 25)
В момента тестваме и скоро ще бъде реализиран достъп чрез IMAPS.

Имаме проблеми с прехвърлянето на данните от стария сървър
Предварително се извиняваме за причиненото неудобство. Процедурата по прехвърляне не е тривиална задача и е възможно да няма 100% съвместимост между старата и новата система. Ето защо Ви предлагаме достъп до папките от стария сървър на адреси съответно:
http://194.141.27.89 за потребители на @UNI-PLOVDIV.BG и @PU.ACAD.BG
https://194.141.27.90 за потребители на @ARGON.ACAD.BG
Посочените адреси ще са активни до края на месеца (до 30.11.2007).
При първото си включване във WEB Mail можете да subscribe вашите папки по следния начин: Folders – Subscribe/Unsubscribe – маркирате папките, които искате да включите – [subscribe].

За връзка с нас при проблеми, въпроси или предложения можете да ползвате адреса: http://net.uni-plovdiv.bg/?page_id=15.

Продукти на Microsoft за ПУ

By , November 6, 2007 8:24 am

KMS сървърът е неактивен. Информацията по-долу вече не е актуална!

Чрез академичното абонаментно споразумение на Министерството на образованието и науката на Република България Пловдивския университет Паисий Хилендарски получава лицензи с право на ползване на следните софтуерни продукти в срок от три години:
* Windows Vista Enterprise – българска версия
* Windows Vista Enterprise – английска версия
* Office Professional Plus 2007 – българска версия
* Office Professional Plus 2007 – английска версия

Windows Vista Enterprise трябва да се активира в 30 дневен срок след инсталацията по следния начин:
(1) стартирайте Command Prompt задължително като администратор (с десен клик върху иконата на Command Prompt/Run as administrator) и изпълнете командата:
slmgr.vbs -skms alpha.kms.acad.bg
и изчакайте, докато получите съобщение, че KMS сървърът е приет
(2) изпълнете командата за активация:
slmgr.vbs -ato
Внимание: посочената процедура може да се изпълни *само* от академичната мрежа на България (в частност тази на ПУ)

Office Professional Plus 2007 се инсталира само с ключ. Ключ за инсталация и дистрибутиви на по-горе описаните продукти можете да получите от Вашия локален администратор.

Panorama Theme by Themocracy