Category: Знайни проблеми

Focus blogs – comments, pingbacks and trackbacks

By , December 29, 2010 6:37 pm

До потребителите на услугата Focus blogs:
Поради осезаемото количество спам чрез trackbacks във Focus blogs днес бяха нанесени следните промени във всички Focus blogs сайтове: (1) изключване на “Allow link notifications from other blogs (pingbacks and trackbacks.)”, (2а) изключване на “pingbacks and trackbacks” в публикуваните постове и (2б) изключване на “pingbacks and trackbacks” в публикуваните страници. За удобство (3) бяха деактивирани коментарите. Промените (1) и (3) засягат само настройките по подразбиране за нови страници/постове и могат да се променят от Settings – Discussion пожелание на администратора на сайта. Въпреки това, ако нямате особенна причина да разрешите “pingbacks and trackbacks” не променяйте правило (1).


При публикуването на пост/страница можете да активирате коментари и/или trackbacks само за текущата публикация. Другояче промени (1) и (3) изключват посочените две полета по подразбиране (вж. картинката по-горе), а промени (2а) и (2б) изключват втората опция (Allow trackbacks nas pingbacks on this page.) от вече публикуваните постове и страници.

System Info:
(1) UPDATE wp_$$_options SET option_value = ‘closed’ WHERE wp_$$_options.option_name=’default_ping_status’ AND wp_$$_options.blog_id =0;
(2а) UPDATE wp_$$_posts SET ping_status=’closed’ WHERE post_status = ‘publish’ AND post_type = ‘post’;
(2б) UPDATE wp_$$_posts SET ping_status=’closed’ WHERE post_status = ‘publish’ AND post_type = ‘page’;
(3) UPDATE wp_$$_options SET option_value = ‘closed’ WHERE wp_$$_options.option_name=’default_comment_status’ AND wp_$$_options.blog_id =0;
където $$ е идентификатора на сайта.

Планирано прекъсване

comments Comments Off on Планирано прекъсване
By , March 31, 2010 4:02 pm

Утре (01.04.2010) следобяд планираме профилактика, която ще доведе до прекъсване на мрежата и някои ел. услуги за около 30 мин.

Nortel WLAN за Русенския университет

comments Comments Off on Nortel WLAN за Русенския университет
By , August 10, 2009 3:50 pm

Изпратени са старите антени, които отпаднаха от ПУ по проекта i-zone на Русенския университет.  Пловдивският университет няма да ползва устройствата поради несъвместимост за преминаване към eduroam.

Panorama Theme by Themocracy