Windows update

By , May 25, 2006 4:50 pm

На адрес http://net.uni-plovdiv.bg/download/windows_update можете да намерите последни версии на програмата AutoPatcher, с която ежемесечно можете да осъвременявате Вашата Windows система. Поддържаните системи са Windows 2000, Windows XP и Windows 2003 (към днешна дата) в два варианта: Full и Lite.

Въпроси относно осъвременяването на Windows с Autopatcher отправяйте към Мария Гуджева на телефон 332.

Focus става на 1 година

By , May 16, 2006 1:48 pm

На 03.06.2006 се навършва една година от стартирането на оторизиращата система на Пловдивския университет – Focus. По този повод достъпът до Интернет на територията на университета за периода от 29.05.2006 до 04.06.2006 ще става без оторизация, като потребителската активност няма да се отчита.

Focus екипа пожелава приятна работа на всички потребители на мрежата!

Отворено писмо

By , May 2, 2006 1:31 pm
ОТВОРЕНО ПИСМО
до проф. дфн Иван Куцаров,
Ректор на Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”
от ас. д-р Атанас Терзийски,
Интернет-администратор на Пловдивския университет

“Ей момченце, няма да се занимавам с теб! Тръгвай веднага!” – бяха думите на пазача-охрана на Пловдивския университет, изречени на 1 май 2006 г., гонейки ме от служебното ми място в Химическия факултет, където работя като асистент по Компютърна химия и като администратор на университетската мрежа. За пореден път бях възмутен дори потресен от арогантността на охраната.

С настоящето отворено писмо искам да дам гласност на една традиция, която по неясни причини продължава да съществува и до ден днешен във втория по големина ВУЗ в държавата ни, а именно деспотичността на пазачите над преподавателския и изследователски състав след края на работния ден.

Работата в университета е позволена до 20:00 часа в работен ден и до 17:00 или 18:00 през събота, неделя и празници е неясно и твърдо отстоявано правило от охраната. Често се “правят и компромиси”, в които случаи сме заключвани и съответно отключвани под точно определен час, така че в “благородно отпуснатото време от охраната можем да работим”.

Мисля, че е крайно време ръководството на университета да разбере следните няколко основни неща (валидни за целия свят):

1. Умствената и експериментална дейност НЕ са рутинна работа и като така не следва да се ограничават по време.

2. Пазачите трябва да бъдат в помощ на преподавателския и изследователския състав, а не те да дават оценки какво и кога да се работи.

3. Всяка една сграда задължително трябва да бъде снабдена с 24 часов противопожарен изход, който да се ползва за евакуиране на сградата.

Още веднъж искам да подчертая, че наложената обстановка води до конфликти, които са напълно ясни, абсурдни и крайно нежелателни за всеки академичен работник, студент или служител на университета.

02.05.2006                  С уважение:
гр. Пловдив                            ас. д-р Атанас Терзийски

Panorama Theme by Themocracy