Category: Focus

Focus hosting (AV)

comments Comments Off on Focus hosting (AV)
By , May 10, 2011 10:29 pm

От днес, 10 Май 2011, при качване (upload) на файл чрез услугата Focus hosting, файлът се проверява автоматично за вируси и друг malware. При установяване на инфекция файлът се изтрива автоматично веднага след качването му. Проверката се извършва чрез ClamAV.

Инсталиране на ROOT Certificate във Firefox

comments Comments Off on Инсталиране на ROOT Certificate във Firefox
By , December 31, 2010 2:58 pm

Тези инструкции ще ви помогнат да инталирате ROOT сертификата на BG.ACAD | CA, но те могат да се използват за инсталиране на кой да е друг ROOT сертификат, който по подразбиране не е инсталиран във Firefox.

Следвайте картинките, като започнете от адрес http://ca.acad.bg/ca_cert.html.Сега можете да отваряте безпроблемо “HTTPS страници” в Пловдивския университет, например https://focus.uni-plovdiv.bg.

Инсталиране на ROOT Certificate в IE

comments Comments Off on Инсталиране на ROOT Certificate в IE
By , December 31, 2010 2:43 pm

Тези инструкции ще ви помогнат да инталирате ROOT сертификата на BG.ACAD | CA, но те могат да се използват за инсталиране на кой да е друг ROOT сертификат, който по подразбиране не е инсталиран в Internet Explorer-а ви.

Следвайте картинките, като започнете от адрес http://ca.acad.bg/ca_cert.html.
Сега можете да отваряте безпроблемо “HTTPS страници” в Пловдивския университет, например https://focus.uni-plovdiv.bg.

Panorama Theme by Themocracy