Cisco 1800 за ПУ

By , June 30, 2007 3:32 pm

Приключи вторият “IPv6 Training Workshop” за Югоизточна Европа организиран по европейския проект 6DISS и Българската изследователска и образователна мрежа, който се проведе в Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” от 27-ми до 29-ти юни 2007 г.
На семинара участваха администратори на академични и търговски мрежи от България, Гърция, Сърбия, Босна и Херцеговина, Грузия и Турция с интерес към мрежови иновации и най-вече въвеждане и употреба на IPv6 протокола.
По време на обучението бяха използвани 4 броя “Cisco 1800 Series” маршрутизатора, които Пловдивски университет ще задържи за известно време с цел обучение, провеждане на семинари или тестване и настройки на IPv6 мрежи. При подчертан и продължителен интерес от наша страна Cisco ще дари техниката на ПУ. Окуражават всички преподаватели и студенти с интерес в областта на мрежите и мрежовите иновации да използват активно техниката. Бихме могли да помислим за обновяване на учебни курсове, курсови и дипломни работи, семинари, специализации и т.н., разработени с помощта на гореспоменатата техника. Моля заинтересованите да се свържат с нас, за да уговорим как да използваме активно и ползотворно четирите маршрутизатора.

Panorama Theme by Themocracy