Обновяване на пощенския сървър

By , November 21, 2007 2:07 pm

За дните 19 и 20 ноември 2007 сървърите, поддържащи пощенските домейни @UNI-PLOVDIV.BG, @PU.ACAD.BG и @ARGON.ACAD.BG, бяха обединени на нов сървър с име poshta.uni-plovdiv.bg.
От днес, 21.11.2007, Пловдивският университет има един общ домейн за поща, а именно @UNI-PLOVDIV.BG, който следва да бъде анонсиран от служителите на университета. От съображения за съвместимост старите домейни @PU.ACAD.BG и @ARGON.ACAD.BG ще продължат да функционират като такива до 1 юни 2008. След тази дата e-mail адресите към Пловдивския университет ще бъдат само @UNI-PLOVDIV.BG. Моля обърнете внимание на това и усилено анонсирайте тази промяна. Следва техническа информация за пощата.

Начини на проверка и изпращане на поща:
1. WEB Mail на адрес https://poshta.uni-plovdiv.bg.
В близко бъдеще ще бъде подобрен както дизайнът, така и функционалността на пощата. Ако често ползвате този начин на проверка, е добре да инсталирате сертификата перманентно. Така ще премахнете честите системни предупреждения.
2. Post Office Protocol v3 Secured (POP3S). Това е добре познатият начин на проверка. В случая обаче изрично трябва да подчертаете, че той е подсигурен (secured) чрез избиране на опцията SSL в настройките. Портът на услугата POP3S е стандартният 995 за разлика от 110 при POP3. От съображения за съвместимост POP3 достъпът до сървъра ще се запази до края на годината от вътрешната мрежа на университета. От външни мрежи достъпът ще се извършва *само* чрез POP3S и SSL.
3. Достъпът до SMTP ще бъде както и досега – само от мрежите на Пловдивския университет. Горещо препоръчваме да използвате и тук SSL достъп.
В резюме ето адресите за проверка и изпращане:
Адрес на WEB Mail – https://mail.uni-plovdiv.bg (port 443)
POP3S: mail.uni-plovdiv.bg (port: 995)
SMTP : mail.uni-plovdiv.bg (port 25)
В момента тестваме и скоро ще бъде реализиран достъп чрез IMAPS.

Имаме проблеми с прехвърлянето на данните от стария сървър
Предварително се извиняваме за причиненото неудобство. Процедурата по прехвърляне не е тривиална задача и е възможно да няма 100% съвместимост между старата и новата система. Ето защо Ви предлагаме достъп до папките от стария сървър на адреси съответно:
http://194.141.27.89 за потребители на @UNI-PLOVDIV.BG и @PU.ACAD.BG
https://194.141.27.90 за потребители на @ARGON.ACAD.BG
Посочените адреси ще са активни до края на месеца (до 30.11.2007).
При първото си включване във WEB Mail можете да subscribe вашите папки по следния начин: Folders – Subscribe/Unsubscribe – маркирате папките, които искате да включите – [subscribe].

За връзка с нас при проблеми, въпроси или предложения можете да ползвате адреса: http://net.uni-plovdiv.bg/?page_id=15.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Panorama Theme by Themocracy