SPAM защита

By , November 23, 2007 5:33 pm

Уважаеми потребители,
от днес (23.11.2007, 17:00) работи спам защита на пощенския сървър на ПУ. Начина й на работа се изразява в автоматично сканиране на съдържанието на входящата поща като преценката се извършва по няколко различни критерии, участващи с различна тежест в крайната оценка дали съобщението да бъде класифицирано като спам или не. Съобщения определени като спам също ще се доставят, но ще бъдат маркирани в началото на Subject-а със [***SPAM***]. Така ще имате възможност ако програмата все пак е допуснала грешка в преценката си да разполагате с пощата си.

Удобно би било да си създадете папка SPAM или BULK, в която автоматично да записвате маркираните като спам съобщения. По този начин входящата Ви поща в INBOX ще бъде разтоварена от известно количество нежелана поща. Ако използвате WEB Mail услугата това ще можете да направите след включване от Options – Message Filters – [New] – Match: Subject, Contains: [***SPAM***], Move to и тук задавате Вашата спам папка. Накрая приемате филтъра с бутона [Submit].

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Panorama Theme by Themocracy