Продукти на Microsoft за ПУ

By , November 6, 2007 8:24 am

KMS сървърът е неактивен. Информацията по-долу вече не е актуална!

Чрез академичното абонаментно споразумение на Министерството на образованието и науката на Република България Пловдивския университет Паисий Хилендарски получава лицензи с право на ползване на следните софтуерни продукти в срок от три години:
* Windows Vista Enterprise – българска версия
* Windows Vista Enterprise – английска версия
* Office Professional Plus 2007 – българска версия
* Office Professional Plus 2007 – английска версия

Windows Vista Enterprise трябва да се активира в 30 дневен срок след инсталацията по следния начин:
(1) стартирайте Command Prompt задължително като администратор (с десен клик върху иконата на Command Prompt/Run as administrator) и изпълнете командата:
slmgr.vbs -skms alpha.kms.acad.bg
и изчакайте, докато получите съобщение, че KMS сървърът е приет
(2) изпълнете командата за активация:
slmgr.vbs -ato
Внимание: посочената процедура може да се изпълни *само* от академичната мрежа на България (в частност тази на ПУ)

Office Professional Plus 2007 се инсталира само с ключ. Ключ за инсталация и дистрибутиви на по-горе описаните продукти можете да получите от Вашия локален администратор.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Panorama Theme by Themocracy