Семинар на фирма АСМ2 и Химическия факултет


при следната програма:

0900 – 0930 Регистрация пред 6-та аудитория
0930 – 0945 Откриване на семинара
Проф. Теменужка Йовчева, Зам.-Ректор ПУ „Паисий Хилендарски”
Андон Минков, Управител на ACM2 ЕООД
Доц. д-р Веселин Кметов, Декан на ХФ при ПУ „Паисий Хилендарски”
0945 – 1030 Новата серия газови хроматографи и газови хроматографи с масспектрометри на Thermo Fisher Scientific – нови възможности при анализ на комплексни матрици.
Milos Korman, Thermo Fisher Scientific
1030 – 1100 Кафе пауза
1100 – 1145 Настоящи методи и тенденции при анализ на храни и околна среда с течна хроматография с масспектрометрия LC/MS
Luka Milivojevich, Thermo Fisher Scientific
1145 – 1245 Определяне на йонни съединения – спецификационен анализ (speciation analysis), с помощта на йонна хроматография и масспектрометър с индуктивно свързана плазма (IC-ICP/MS).
Roman Repas, Thermo Fisher ScientificBurkhard Stehl, Thermo Fisher Scientific
1245 – 1345 Обяд
1345 – 1415 Адаптиране на екстракция при температура на заоблачаване към GC MS/MS анализи
ас. Ася Христозова, ХФ при ПУ „Паисий Хилендарски”
1415 – 1445 Електрохимичен сензор за количествен анализ на  водонеразтворими хидропероксиди
доц. д-р Нина Димчева, ХФ при ПУ „Паисий Хилендарски”
1445 – 1515 Artificial intelligence in drug discovery
д-р Димитър Христозов, Evotec LTD, London, UK
1515 – 1530 Дискусия
1530 – 1730 Постерна сесия
1600 Коктейл

Семинарът е освободен от такса за участие.

Официалните езици на семинара са български и английски, като презентациите и материалите от него ще бъдат качени на сайта на АСМ2 ЕООД след приключването му.

Книжката с резюметата може да изтеглите от тук.