За дипломираните студенти

На вниманието на дипломираните студенти!

Уважаеми абсолвенти,

Всички завършили обучението си в Химическия факултет през 2021 година (ОКС „бакалавър“ или „магистър“) трябва да се явят в учебен отдел за подпис върху дипломата, като носят снимка с размери 3,5 х 4,5 см (матирана) и бележка от библиотеката, че не дължат книги.

Приемно време на учебен отдел: от 10:00 до 12:30 и от 13:30 до 15:00 часа.


Тържеството за връчването на дипломите
на завършилите БАКАЛАВРИ и МАГИСТРИ в Химическия факултет
през 2021, 2020 и 2019 година

ще се проведе на 21 май 2022 година
в Спортната зала на Университета
на бул. България 236 по следния график:

9:00 – 10:00 часа – регистрация на завършилите бакалаври и магистри през 2021 година.
Желаещите да участват в церемонията трябва да носят дипломата си и да вземат тога за церемонията (във фоайето на Спортната зала).

10:00 – 11:30 часа – тържествено връчване на дипломите на завършилите бакалаври и магистри през 2021 година.

11:30 – 12:00 часа – връщане на тогите от завършилите бакалаври и магистри през 2021 година.

***

12:00 – 13:00 часа – регистрация на завършилите бакалаври и магистри през 2020 и 2019 година.
Желаещите да участват в церемонията трябва да носят дипломата си и да вземат тога за церемонията (във фоайето на Спортната зала).

13:00 – 14:30 часа – тържествено връчване на дипломите на завършилите бакалаври и магистри през 2020 и 2019 година.

14:30 – 15:00 часа – връщане на тогите от завършилите бакалаври и магистри през 2020 и 2019 година.

Общо събрание на факултета

ОБЯВА

Въз основа на решение на Факултетния съвет при Химически факултет от 19 април 2022 година, по искане на декана на Химически факултет с цел актуализиране състава на Факултетния съвет и отчет на деканското ръководство свиквам Общо събрание на Химически факултет.

Общото събрание ще се проведе на 27. 05. 2022 година (петък) от 1300 часа в 11 аудитория, Ректорат.

Дневен ред:

  1. Отчет на деканското ръководство за периода от ноември 2019 до май 2022 година.
  2. Обсъждане и приемане на актуализирана Визия за развитие на Химическия факултет за периода 2022 – 2032 година.
  3. Актуализиране състава на Факултетния съвет.
  4. Избор на представители от нехабилитираните преподаватели за членове на Общото събрание на Университета.
  5. Разни.

Председател на ОС:
/доц. Георги Патронов/